Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydropedologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143HYP Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Přednášející:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Cvičící:
Petra Hečková, Marek Petreje, Michal Sněhota, Martin Šanda, Michal Vrána
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Úvod, mezioborové souvislosti, historie, základní pojmy

2. Pedogeneze, faktory formující vznik půd, půdní procesy

3. Jílové minerály, chemické složení půd - C, N,P,K, výměnná kapacita, pH, Chemické procesy v půdě - znečištění půd

4. Textura - zrnitostní rozbor, struktura - agregace

5. Fyzikální vlastnosti půd - vlhkost, teplotní režimy, voda, vzduch

6. Voda v půdě, kapilarita, retenční čára

7. Voda v půdě - měření vlhkosti půd, vzdušná vlhkost

8. Hydraulické charakteristiky, hydraulická vodivost, měření

9. Hydrodynamika - nasycené, nenasycené proudění

10. Elementární procesy: infiltrace, výpar, transpirace rostlin, hydrolimity

11. Půdní horizonty, půdní typy, taxonomie česká a mezinárodní

Osnova cvičení:

1. Čára zrnitosti a měrná hmotnost

2. Retenční čára půdní vlhkosti a hydraulická vodivost

3. Chemické vlastnosti půd: pH, el. vodivost, organický uhlík.

Cvičení probíhají v laboratořích ve třech čtyřhodinových blocích, jako ekvivalent za 1 hodinu cvičení týdně.

Cíle studia:

-být schopen aplikace

Cílem kurzu je poskytnout budoucím odborníkům v oboru vodního hospodářství znalosti v oblasti pedologie a půdní fyziky.

Studijní materiály:

?Kutílek,M. - Kuráž,V. - Císlerová,M.: 2004: Hydropedologie 10. Skriptum CVUT. 176 s. ISBN 80-01-02237-4.

?Rowell,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2

:Šanda, M., Sněhota, M. Elektronické přednášky on-line - Hydropedologie, web K143, FSv CVUT, http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/vodni-hospodarstvi-a-vodni-stavby-bc/hydropedologie/?lang=cz

:online https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/pdfs/sssabookseries/methodsofsoilan1/frontmatter -- Klute,A.(editor): Methods of Soil Analysis. No. 9, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Madison, Wisconsin: 1986, Second Edition.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-204

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Čt
místnost TH:B-671

12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B671

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124306.html