Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmental engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143ENE Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Dostál
Přednášející:
Tomáš Dostál, Martina Sobotková, Martin Šanda, David Zumr
Cvičící:
Raquel Nogueira Rizzotto Falcäo, Saunak Sinha Ray, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Vymezení a definice životního prostředí, pohoda prostředí. Soustava zdrojů přírody, základní ekologické pojmy a jejich objasnění, krajina jako ekologický systém a soustava ekosystémů, dynamika krajiny. Základní přírodní zdroje, jejich využívání a ochrana. Vztah stavební činnosti a složek životního prostředí. Odpady a cizorodé látky v ekosystému. Mimoekonomické využívání krajiny. Péče o životní prostředí v ČR a mezinárodní souvislosti.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1.Introduction into Environmental Engineering

2.Social, economical and environmental framework

3.Sustainable development

4.Basics of ecology

5.Atmosphere ? air pollution, ozone layer

6.Atmosphere ? solar radiation, greenhouse effect, Kyoto and Montreal protocols

7.Water ? sources, water pollution and waste water treatment

8.Water ? hydrological cycle, floods, droughts

9.Soil ? formation, classification, soil water

10.Waste management

11.Land reclamation and recultivation

Osnova cvičení:

Seminars: a team work focused on an evaluation of the environmental impact of a selected project.

Cíle studia:

Porozumnět vztahu stavební činnosti ke složkám životního prostředí a zakotvení principu udržitelného rozvoje v naší společnosti.

Studijní materiály:

(1) Environmental Engineering, fifth edition, Salvato A.J. et al., John Wiley & Sons - 2003 , (2) Fundamentals of Environmental Engineering, Martin J.L. et al., Technology - 1998, (3) internet sources

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
místnost TH:C-202

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C202
místnost TH:C-202

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
C202

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-219

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:B-979

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-979

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4797406.html