Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

GIS in Landscape Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143GISE KZ 3 3C anglicky
Garant předmětu:
Josef Krása
Přednášející:
Miroslav Bauer, Josef Krása
Cvičící:
Miroslav Bauer, Josef Krása
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na projekt aplikovaného GIS v oblasti ochrany krajiny. Pomocí rastrových GIS analýz studenti prostorově distribuovaným způsobem modelují erozi půdy a transport sedimentů a navrhují opatření na ochranu proti erozi. Součástí je ověřovací studie.

Požadavky:

Závěrečná zpráva

Osnova přednášek:

1 Přehled zdrojových vrstev, koncepce modelování eroze

2 Faktor R

3 Mapa využití půdy a faktor C

4 Faktor K

5 Příprava DEM

6 Faktor LS

7 Faktor P

8 Ztráta půdy – metoda USLE

9 Transport sedimentu – poměr dodávky sedimentu

10 Účinnost zachycování nádrží

11 Měření a výpočet množství sedimentu – rezervoár

12 Scénáře ochrany půdy

Osnova cvičení:

navazují na přednášky

Cíle studia:

Cílem je technologie metod aplikace GIS v krajinném plánování a ochraně včetně asimilace dat, předzpracování, prostorových analýz včetně rastrové algebry a prostorové statistiky, modelování, editace a vizualizačních technik.

Studijní materiály:

(1) materials obtained at the course

(2) ArcGIS tutorials: http://resources.arcgis.com/en/Tutorials/

(2) D. W. (2001): Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, ISBN: 0471892750, 472 p.

Poznámka:
Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-691

09:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B691
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1107206.html