Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování povrchových procesů Z

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143YMPP Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Kavka
Přednášející:
Petr Kavka
Cvičící:
Petr Kavka
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Cíle předmětu je osvojení základních dovedností s prostředky GIS, které představují nástroje pro práci s hydrologickými modely, zejména pak přípravu vstupů a základní analýzy (využití v PEO, PPO, případové studie, aj.). V rámci předmětu budou představeny modely a metody určené k simulaci povrchových procesů, na cvičeních pak budou modely a metody prakticky aplikovány.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky

Hydrologická bilance a vznik povrchového odtoku

Procesy ovlivňující vznik povrchového odtoku

Dopady povrchového odtoku

Empirické modely a fyzikálně založené modely I

Empirické modely a fyzikálně založené modely II

Vstupní data pro modelování procesů v malých povodích

Problematika srážkových dat

Počáteční stavy nasycení a dopady na hydrologickou odezvu v malých povodích

Možnosti monitoringu a sledování povrchových procesů

Sezonní cyklus zemědělství a dopady na S-O vztahy

Modely dlouhodobé bilance

Vyhodnocení modelů a jejich verifikace

Osnova cvičení:

Obsah cvičení je uveden na stránkách předmětu

https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/magisterske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-mgr/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-mgr/modelovani-povrchovych-procesu/?lang=cz

Cíle studia:

Podpořit znalosti v oblasti aplikace technik matematického modelování v ochraně a organizaci povodí. Praktické využití povrchové hydrologie pro navrhování vodohospodářských opatření v krajině.

Studijní materiály:

!Strauss, P., Pitty, J., Pfeffer, M., Mentler, A. (2000): Rainfall Simulation for Outdoor Experiments.In: Jamet,P., Cornejo, J.:Current research methods to assess the environmental fate of pesticides:329-333

!Singh, P. V. − Surendra, K. M. Soil Conservation Sevice Curve Number (SCS-CN) Methodology, Kluwer Acade-mic Reserved, 2003, ISBN 1−4020−1132−6

!Kavka, P., Jeřábek, J. and Landa, M. (2022) ‘SMODERP2D-Sheet and Rill Runoff Routine Validation at Three Scale Levels’, Water 2022, Vol. 14, Page 327, 14(3), p. 327. doi: 10.3390/W14030327.75

?Maindonald J.H., Braun J. Data Analysis and Graphics Using R - An Example-Based Approach, 3rd edn, Cambridge University Press, 2010.

?Pandey, A., Himanshu, S. K., Mishra, S. K., & Singh, V. P. (2016). Physically based soil erosion and sediment yield models revisited. Catena, 147, 595–620. https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.08.002

?Schmidt, J. − Werner, M. − Michael, A. EROSION 2D/3D − Ein Computermodell zur Simulation der Bodene-rosion durch Wasser. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschft, Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie. Freiberg, 1996.

?Uživatelské manuály příslušných SW (SMODERP, E3D, produkty ESRI, atp.)

Poznámka:
Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/magisterske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-mgr/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-mgr/modelovani-povrchovych-procesu/?lang=cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-691

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B691
místnost TH:B-691

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B691

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935506.html