Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ústav materiálového inženýrství

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
E322045 Advanced Materials
 
anglicky Předmět není vypsán
E321076 Aerospace Materials
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
E321085 Aerospace materials
 
anglicky Předmět není vypsán
E323992 Bachelor´s Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
2323999 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2323992 Bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
2323993 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2323994 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2323991 Bakalářská práce - Ústav materiálového inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
2326003 Biomateriály
 
Předmět není vypsán
2321079 Biomateriály a biotolerance
 
česky Předmět není vypsán
2323009 Biomateriály a biotolerance
 
Předmět není vypsán
2323010 Biomateriály a biotolerance
 
česky Předmět není vypsán
E322121 Branch Project I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E322122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2321082 Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů
 
česky Předmět není vypsán
2321081 Chemické a fyzikální vlastnosti plastů
 
česky Předmět není vypsán
W32O008 Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství
 
Předmět není vypsán
E322056 Corrosion - and creep-resistant materials
 
anglicky Předmět není vypsán
E323998 Diploma Thesis
 
anglicky Z 10 0P+10C Předmět není vypsán
2323990 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
2323998 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2323000 Diplomový projekt
 
česky Předmět není vypsán
E321504 Experimental Methods of Study Material
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
2321504 Experimentální metody studia materiálu
 
česky Předmět není vypsán
2321505 Experimentální metody studia materiálů
 
česky Předmět není vypsán
W32OZ001 Experimentální metody v nauce o materiálu
 
Předmět není vypsán
W32O001 Experimentální metody v nauce o materiálu
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
W32T001 Fyzika nekovových materiálů
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
W32TZ001 Fyzikální metalurgie
 
Předmět není vypsán
2321071 Fyzikální metalurgie
 
česky Předmět není vypsán
W32T002 Fyzikální metalurgie
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
E322043 Heat Treatment Project
 
anglicky KZ 5 1P+4C Předmět není vypsán
E321088 Heat treatment
 
anglicky Předmět není vypsán
2321075 Integrita materiálu
 
česky Předmět není vypsán
W32TZ003 Integrita materiálů
 
Předmět není vypsán
W32T003 Integrita materiálů
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
W32TZ002 Kompozity a povrchy
 
Předmět není vypsán
2322056 Korozivzdorné a žárupevné materiály
 
česky Předmět není vypsán
2321072 Kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
2321078 Letecké a kosmické materiály
 
česky Předmět není vypsán
W32OZ002 Letecké a kosmické materiály
 
Předmět není vypsán
2321085 Letecké a kosmické materiály
 
česky Předmět není vypsán
E323999 Master Thesis of MPE
 
anglicky Předmět není vypsán
E321084 Material Engineering
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
E321080 Material Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
E322029 Materials Science I.
 
anglicky KZ 3 2P+0C+1L Předmět není vypsán
E321039 Materials Science II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2321084 Materiálové inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
2321080 Materiálové inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
2323014 Materiály 21. století
 
Předmět není vypsán
2322046 Materiály a jejich mezní stavy
 
česky Předmět není vypsán
2321100 Materiály jaderných energetických zařízení
 
česky Předmět není vypsán
W32O003 Materiály pro biomedicínu
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
W32OZ003 Materiály pro biomedicínu
 
Předmět není vypsán
E321072 Metallic Materials
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
2321074 Nano a biomateriály
 
česky Předmět není vypsán
2321083 Nano a biomateriály
 
česky Předmět není vypsán
E321074 Nano and Biomaterials
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
E321083 Nano and Biomaterials
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
2322029 Nauka o materiálu I.
 
česky Předmět není vypsán
2321039 Nauka o materiálu II.
 
česky Předmět není vypsán
2321073 Nekovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
E321073 Non-metallic Materials
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
2322121 Oborový projekt I
 
Předmět není vypsán
2322122 Oborový projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2323016 Oborový projekt – Nauka o materiálu
 
česky Předmět není vypsán
2326060 Odborná praxe
 
česky Předmět není vypsán
W32U001 Pedagogická praxe
 
Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět není vypsán
2322045 Perspektivní materiály
 
česky Předmět není vypsán
W32OZ006 Perspektivní materiály
 
Předmět není vypsán
2321501 Perspektivní materiály
 
česky Předmět není vypsán
W32O006 Perspektivní materiály
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
2322042 Perspektivní materiály ve strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
E321071 Physical Metallurgy
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
W32O007 Plazma a materiály
 
Předmět není vypsán
W32OZ004 Plazma a materiály
 
Předmět není vypsán
2322044 Plazma a materiály
 
Předmět není vypsán
W32OZ005 Povrchy a rozhraní
 
Předmět není vypsán
E322091 Project
 
Předmět není vypsán
E322114 Project I.
 
anglicky KZ 5 0P+5C Předmět není vypsán
2322115 Projekt I
 
česky Předmět není vypsán
2323011 Projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2323012 Projekt II
 
česky Předmět není vypsán
2323013 Projekt III
 
Předmět není vypsán
2323015 Projekt IV
 
Předmět není vypsán
2322043 Projekt tepelného zpracování
 
česky Předmět není vypsán
2323002 Projekt tepelného zpracování
 
česky Předmět není vypsán
W32P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
W32R001 Rešerše stavu problematiky DP
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
2326002 Seminář pro materiálové inženýrství
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
W32S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
E321077 Surfaces and Interfaces
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
E321086 Technical Application of Materials
 
anglicky Předmět není vypsán
E321500 Technical Materials I
 
anglicky Předmět není vypsán
E321060 Technical Materials I.
 
anglicky Předmět není vypsán
2321067 Technické aplikace materiálů
 
česky Předmět není vypsán
2321086 Technické aplikace materiálů
 
česky Předmět není vypsán
2322053 Technické materiály
 
česky Předmět není vypsán
2321500 Technické materiály I
 
česky Předmět není vypsán
2321060 Technické materiály I.
 
česky Předmět není vypsán
2321503 Technické zkoušení materiálů
 
česky Předmět není vypsán
2321089 Technologie a materiály 1
 
česky Předmět není vypsán
2322041 Tepelné zpracování
 
česky Předmět není vypsán
2321088 Tepelné zpracování
 
česky Předmět není vypsán
E323991 Thesis
 
Předmět není vypsán
W32O004 Zpracování a kvalita kovových materiálů
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
W32O005 Zpracování nekovových materiálů
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12132.html