Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální metody studia materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321505 Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Metody analýzy materiálů se zaměřením na analýzy strukturní, fázové, textur a pro analýzu mřížkových vad a stanovení zbytkových pnutí (rentgenová a elektronová difraktografie). Metody zobrazovací: světelná a elektronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Světelná mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)

•Konfokální mikroskopie, metody světelné spektroskopie pro analýzu (GDOES, atd.)

•Elektrony, interakce se vzorkem, transmisní elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)

•Transmisní elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)

•Speciální metody TEM (HV TEM, HR TEM)

•Skenovací elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)

•Skenovací elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)

•Elektronová difraktografie (pro fázovou analýzu, pro určení zbytkových pnutí, textur a pro analýzu mřížkových vad)

•Rentgenová spektroskopie a mikroanalýza chemického složení, EDS, WDS, XRS

•Metody SPM

•Kvantitativní rentgenová mikroanalýza

•Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza I (Augerova spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, SIMS, LAMMA, jaderné metody)

•Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza II

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Macek K. a kol. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-03934-2

•Macek K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003. ISBN80-01-02659-0

•Karlík M. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5850106.html