Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt IV

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2323015 Z 10 0P+10C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Hledání a prostudování další literatury týkající se zadání.

2.Navržení dalších postupů řešení.

3.Navazující experimenty.

4.Vypracování zprávy a prezentace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Propojení teorie s praxí.

Studijní materiály:

Dle dané problematiky. Její vyhledání je součástí zadání.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5849806.html