Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Perspektivní materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321501 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:

Písemná část zkoušky

- 30 minut

- musí být splněna minimálně na 50 %

Ústní část zkoušky

Po splnění písemné části zkoušky probíhá ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Vývoj, výroba a trh nových materiálů

Moderní technologie hutnictví železa a oceli

Značení materiálů dle evropských norem

Moderní oceli masové spotřeby

Materiály pro automobilový průmysl

Vysokopevné a vysocelegované oceli, superslitiny

Lehké kovy a jejich slitiny

Materiály vyráběné práškovou metalurgií

Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály

Keramické materiály

Polymerní materiály

Kompozity

Biomateriály, supravodivé materiály, superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí

Osnova cvičení:

Stanovení ideální pevnosti

Moderní technologie hutnictví železa a oceli a Značení materiálů dle evropských norem

Moderní oceli hromadné spotřeby

Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny

Keramické materiály

Polymerní materiály

Povrchové úpravy a vrstvy

Cíle studia:

Seznámení posluchačů s novým trendy v oblasti materiálového inženýrství zpracování materiálů a nových trendů výroby perspektivních materiálů.

Studijní materiály:

Skriptum JANOVEC, Jiří, Jiří CEJP a Josef STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3. přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3

Periodikum Advanced materials. Weinheim: Wiley-VCH, 1989-. ISSN 0935-9648 (print).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2326806.html