Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nano a biomateriály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321083 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět přibližuje posluchačům dvě skupiny perspektivních materiálů. První představují ty, které jsou vyrobeny pomocí nanotechnologií, jsou označovány jako nanomateriály a využívají se pro nové konstrukční prvky, součásti a přístroje, spojené především s biosystémy. Druhou skupinou jsou pak pokročilé biomateriály, jejich přehled a užití v medicíně, z hlediska vlastností, struktury a vztahu k živému systému (biokompatibilita).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Nanokompozitní materiály na bázi kovů, polymerů a keramiky.

2. Nanokompozitní povlaky, jejich příprava, vlastnosti a využití.

3. Nanočástice, nátěry s nanočásticemi, jejich aplikace, přínosy a zdravotní rizika.

4. Nanomateriály na bázi uhlíku a jeho alotropických modifikací.

5. Problematika 3D tisku nanomateriálů.

6. Vysokoentropické slitiny (HEA).

7. Možnosti využití vysokoentropických slitin (HEA) pro skladování vodíku.

8. Biokompatibilita a její testování, biokompatibilní materiály.

9. Nanostrukturované povlaky, jejich příprava, vlastnosti a využití.

10. Biodegradovatelné materiály na bázi kovů.

11. Biodegradovatelné materiály na bázi polymerů.

12. Nanostrukturování polymerních implantátů.

13. Problematika 3D tisku biomateriálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] STARÝ, Vladimír, František DENK. Biomateriály a biotolerance. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06741-3. URL

[2] MYHRA, Sverre a John C. RIVIÈRE. Characterization of Nanostructures. Boca Raton: CRC Press, 2012. ISBN 978-0-429-13281-0 URL

[3] WONG, Joyce Y. a Joseph D. BRONZINO. Biomaterials. Boca Raton: CRC Press, 2019. ISBN 978-0-429-11652-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854206.html