Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt tepelného zpracování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322043 KZ 5 1P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Fyzikálně-metalurgické základy tepelného zpracování, přehled moderních technologií používaných pro zpracování kovových materiálů s ohledem na dosahované užitné vlastnosti a ekonomického hledisko výroby dané součásti.

Požadavky:

Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského programu obor Výrobní a materiálové inženýrství, kteří budou studium končit na Ústavu materiálového inženýrství.

Osnova přednášek:

1.Tepelné vlastnosti kovů a slitin, teorie přenosu tepla a ochlazování, deformace při tepelném zpracování

2.Teorie tepelného zpracování

3.Chemicko-tepelné zpracování

4.Tepelné zpracování neželezných kovů a nekonvenční metody tepelného zpracování

5.Hodnocení kvality tepelně zpracovaných výrobků

6.Vývojové tendence při konstrukci zařízení pro tepelné zpracování

Osnova cvičení:

1.Charakteristika zpracovaného materiálu

2.Experimentální návrh tepelného zpracování

3.Provedení vlastního tepelného zpracování

4.Vyhodnocení struktury a základních vlastností, zpracování diagramů a protokolu z laboratorních měření, prezentace úlohy

Cíle studia:

Prohloubit praktické znalosti studentů navazujícího magisterského studijního programu z tepelného zpracování kovových materiálů.

Studijní materiály:

Dle doporučení vedoucího práce

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888106.html