Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální metalurgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321071 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

The course deals with the relationship between the properties of technical materials and degradation processes, ie material failure, fatigue, creep, corrosion, wear and radiation damage.

Požadavky:

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena

Osnova přednášek:

1.Termodynamika čistých kovů a slitin

2.Difúze v kovech a slitinách

3.Fázové přeměny

4.Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky

5.Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky

6.Deformační chování kovů a slitin

7.Zpevňovací mechanismy

8.Odpevňovací pochody (zotavení a rekrystalizace)

9.Rozvoj porušení a lom

10.Lomová mechanika

11.Únava a únavové poškození

12.Tečení a lom při tečení

13.Koroze, opotřebení a radiační poškození

Osnova cvičení:

Termodynamika, exponent a modul zpevnění, lomová mechanika, aktivační energie rekrystalizace, únavové zkoušky

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J., MACEK, K., ZUNA, P. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]PLUHAŘ, J. a kol. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, ALFA Praha 1987

[3]FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888706.html