Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální metody v nauce o materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Metody analýzy materiálů se zaměřením na analýzy strukturní, fázové, textur a pro analýzu mřížkových vad a stanovení zbytkových pnutí (rentgenová a elektronová difraktografie). Metody zobrazovací: světelná a elektronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Pokročilé zobrazovací a difrakční metody I - řádkovací elektronová mikroskopie

•Pokročilé zobrazovací a difrakční metody II - transmisní elektronová mikroskopie a difrakce

•Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce.

•určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření)

•Atomic force microscopy

•Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní).

•Vybrané problémy termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření.

•Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).

•Testování mechanických a chemických vlastností povlaků a vrstev (tloušťka, adheze, koroze).

•Analýza vlastností povrchů – struktura, drsnost, povrchová energie

•Tribologické vlastnosti materiálů.

•Vybrané spektroskopické metody – IR, GDOS, Raman spectroscopy

•Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•BRANDON, D. G. a Wayne D. KAPLAN. Microstructural characterization of materials. 2nd ed. Chichester, England: John Wiley, c2008. ISBN 9780470027844.

•BHUSHAN, Bharat. Principles and applications of tribology. Second edition. Hoboken: Wiley, John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781119944546.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697006.html