Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nauka o materiálu II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321039 Z,ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha.

Osnova přednášek:

• Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků na diagram Fe-Fe3C.

• Základy metalurgie, výroba ocelí a litin. Konvenční a prášková metalurgie, 3D tisk.

• Fázové přeměny ocelí, austenitizace, perlitická, bainitická a martenzitická přeměna.

• Tepelné zpracování ocelí.

• Chemicko-tepelné zpracování ocelí. Tepelně mechanické zpracování.

• Rozdělení ocelí z různých hledisek. Označování dle EN.

• Konstrukční a nástrojové oceli.

• Litiny a jejich značení dle EN.

• Základní rozdělení a charakteristiky plastů.

• Přehled zpracovatelských technologií plastů. Kompozity.

• Kompozitní a keramické materiály.

• Neželezné kovy a slitiny.

• Volba vhodného materiálu součásti z hlediska použití.

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)

2) Rovnovážné struktury ocelí

3) Velikost zrna

4) Prokalitelnost ocelí

5) Tvrdost cementované vrstvy

6) Prezentace úloh

7) Vytvrzování Al slitin

8) Struktura a mechanické vlastnosti plastů

9) Prezentace úloh

10) Modul pružnosti kompozitů

11) Hodnocení jakosti litin

12) Prezentace úloh

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty s materiály používanými ve strojírenství a různými možnostmi jejich zpracování.

Studijní materiály:

1.Macek,K. - Zuna,P. a kol.: Strojírenské materiály. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003, 204 s.

2.Macek,K. a kol.: Nauka o materiálu. Cvičení. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2004, 89 s.

3.[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611402.html