Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technické materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322053 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Materiály pro konkrétní použití ve vybraných oborech, žáruvzdorné a žárupevné materiály, vysokopevné materiály, nástrojové materiály, prášková metalurgie, technická keramika.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní skupiny technických materiálů, jejich charakteristiky a vlastnosti

2.Vývoj, výroba a uplatnení na trhu

3.Moderní technologie hutnictví aplikované na výrobu technických materiálů

4.Žáruvzdorné a žárupevné materiály.

5.Vysokopevné materiály pro aplikaci v náročných konstrukcí

6.Vysokolegované ocele, superslitiny

7.Materiály s tvarovou pamětí

8.Nástrojové materiály

9.Prášková metalurgie a technická keramika.

10.Vybrané lehké kovy a jejich slitiny

11.Využití čistých kovů v praxi

12.Materiály pro dopravu, energetiku a elektrotechniku.

13.Biomateriály a materiály využívané v medicíne.

Osnova cvičení:

Příklady technicko-ekonomických aspektů poruch součástí z různých druhů materiálu.

Cíle studia:

Předmět stručně seznamuje studenty se základními druhy materiálů, které se běžně využívají v technické praxi.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK. K. : Strojírenské materiály, Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003

[3]DILINGER J. a kol.: Moderní strojíenství pro školu a praxi, Praha: EUROPA-SOBOTÁLES, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10531402.html