Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povrchy a rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ005 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adsorpce, katalýza

•Adheze, princip adheze

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•kompozity

•Funkční povrchy

•Tribologie

•Kovy – rozhraní, zrna

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adsorpce, katalýza

•Adheze, princip adheze

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•kompozity

•Funkční povrchy

•Tribologie

•Kovy – rozhraní, zrna

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•J-Fiala, I.Kraus: Povrchy a rozhraní. ČVUT v Praze 2009. ISBN 978-80-01-04248-2

•L. J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119

•G. Wedler: Lehrbuch der Physkalischen Chemie. VCH 1987. ISBN 3-527-26702-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697406.html