Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Materiály pro biomedicínu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ003 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Úvod do vlastností biologického prostředí. Odezva materiálů na působení živého systému. Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze). Tribologické vlastnosti materiálů - tření, otěr. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Reakce živé tkáně: vznik a omezení vazby živé tkáně na materiál; imunitní systém, testy biokompatibility, sterilizace. Vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu. Klinické užití biomateriálů. Testy biokompatibility (in vitro, in vivo). Standardizace a administartivní omezení biomateriálů. Výběr a návrh biomateriálu pro aplikaci.

•Biokompatibilita - pojmy a definice; vlastnosti biologického prostředí

•Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity

•Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze).

•Metody určení struktury a složení materiálu

•Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické, chemické)

•Funkční vlastnosti biomateriálů, degradace

•Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky

•Imunitní systém, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu

•Testy biokompatibility, sterilizace

•Interakce buněk s povrchem - vliv vlastností povrchu biomateriálů na biokompatibilitu

•Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Biokompatibilita - pojmy a definice; vlastnosti biologického prostředí

•Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity

•Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze).

•Metody určení struktury a složení materiálu

•Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické, chemické)

•Funkční vlastnosti biomateriálů, degradace

•Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky

•Imunitní systém, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu

•Testy biokompatibility, sterilizace

•Interakce buněk s povrchem - vliv vlastností povrchu biomateriálů na biokompatibilitu

•Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•BRANDON, D. G. a Wayne D. KAPLAN. Microstructural characterization of materials. 2nd ed. Chichester, England: John Wiley, c2008. ISBN 9780470027844.

•BHUSHAN, Bharat. Principles and applications of tribology. Second edition. Hoboken: Wiley, John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781119944546.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697206.html