Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technické aplikace materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321086 Z,ZK 4 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Materiál a jeho role v inženýrském návrhu technického objektu. Volba materiálu s ohledem na užitné vlastnosti. Typické aplikace u jednotlivých druhů materiálu v energetice, dopravě, chemii, elektrotechnice, biomedicíně i dalších odvětvích.

Požadavky:

Vypracování protokolů ze cvičení, prezence na cvičeních

Ověření studijních výsledků: písemné, ústní

Osnova přednášek:

•Vybrané aplikace materiálů v chemickém a potravinářském průmyslu

•Možnosti využití neželezných kovů a jejich slitin

•Aktuální aplikační spektrum pro lité materiály

•Aplikace kompozitů v leteckém průmyslu

•Použití kompozitů v automobilovém průmyslu

•Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů

•Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu

•Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí

•Aplikace konstrukčních polymerních materiálů

•Využití nástrojových ocelí pro práci za tepla a za studena

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

[3]MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7180606.html