Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Materiálové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321080 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je analýzou základních přístupů materiálového inženýrství jako interdisciplinárního oboru, který vychází z fyziky, chemie i dalších technických oborů, ale zajímá se i o poznatky z medicíny, ekonomie a ekologie. Navazuje na předměty Fyzikální metalurgie, Kovové materiály, Nekovové materiály a Experimentální metody studia materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu

2.Poruchy krystalové mřížky, deformace a odpevňování

3.Zkoušení kovových materiálů, difuze a fázové přeměny

4.Tepelné zpracování ocelí, proces porušení a lomová mechanika

5.Degradační procesy v materiálech, polymerní materiály.

6.Struktura polymerů a její vliv na vlastnosti, vliv teploty a času na vlastnosti polymerních materiálů.

7.Zkoušení polymerních materiálů. Kompozitní materiály.

8.Světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie

9.Difrakce , metody pro zjišťování chemického složení materiálů

10.Metody pro diagnostiku povrchů, vrstev a povlaků, oceli a litiny

11.Materiály pro klasickou a jadernou energetiku, materiály pro potravinářský, chemický a petrochemický průmysl, materiály pro automobilový a dopravní průmysl

12.Nástrojové materiály

13.Neželezné kovy a jejich slitiny

Osnova cvičení:

•Fyzikální metalurgie

•Nekovových materiálů

•Experimentálních metod studia

•Kovových materiálů

Cíle studia:
Studijní materiály:

FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.

MACEK, K., J. JANOVEC, P. JURČI a P. ZUNA. Kovové materiály. Vyd.1. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-101-3513-1.

JURČI, P. Nástrojové oceli ledeburitického typu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 221 s. ISBN 978-80-01-04439-1.

PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. 1999. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.

MACEK, K., F. HNILICA a V. STARÝ. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03934-2.

PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2003. ISBN 80-720-4283-1.

EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888306.html