Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Non-metallic Materials

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E321073 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Přednášky pokrývají celou škálu nekovových strojírenských materiálů, největší podíl přednášek je věnován materiálům polymerním, které mají ve strojírenství nejširší uplatnění a objem jejich spotřeby výrazně převyšuje ostatní nekovové materiály. Důraz je kladen na vysvětlení a pochopení specifických pojmů v oblasti nekovových materiálů. Přednášky se dotýkají i normalizačních, ekologických a ekonomických aspektů vyplývajících z rozdílných vlastností

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy chemie polymerních materiálů

2.Aditiva do plastů a jejich funkce

3.Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů

4.Tepelné vlastnosti polymerů

5.Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů

6.Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti

7.Lomové chování polymerních materiálů

8.Degradační procesy v polymerních materiálech

9.Polymerní směsi a slitiny

10.Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastnosti jednotlivých typů

11.Kompozitní materiály, matrice a výztuže

12.Technické pryže, struktura a vlastnosti

13.Konstrukční keramika, krystalová struktura a vlastnosti

14.Uhlíkové materiály, struktura a vlastnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Young,R.J. - Lovell,P.A.: Introduction to Polymers, Chapman&Hall 1994,ISBN 0412306409.

2. Richerson,D.W.: Modern Ceramic Engineering, Marcel Dekker 1992, ISBN 082478634-3.

3. Engineered Materials Handbook, Vol. 1 Composites, ASM International 1987, ISBN 0871702797.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3287306.html