Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Materiály 21. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2323014 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na charakteristiku konstrukčních i funkčních materiálů, které se v současné době využívají v technické praxi. Pozornost je věnována technologickým způsobům výroby pokročilých materiálů, predikci i vlastnímu vyhodnocování jejich vlastností. Dále jsou rozebrány i vývojové trendy pro jednotlivé druhy materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Novodobá historie materiálů

2.Materiály s vnitřní pamětí

3.Vysokopevnostní oceli

4.Kompozitní materiály ? principy

5.Kompozity na bázi termoplastů ? výhody, trendy

6.Sendvičové struktury ? výhody

7.Biodegradovatelné materiály

8.Adheze - klíčový parametr kompozitů a sendvičů

9.Tenkovrstvé struktury

10.Funkční povrchy ? principy, aplikace

11.Nanomateriály ? principy

12.Nanokompozity

13.Nanostrukturované povrchy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.

[2]GRELLMANN, W. a S. SEIDLER. Polymer testing. Cincinnati, Ohio: Hanser, c2007. ISBN 15-699-0410-3.

[3]FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5250206.html