Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMI povinné 20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBKALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKAJ1 Angličtina I. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PBKAJ2 Angličtina II. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PBKAJ3 Angličtina III. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PBKAJ4 Angličtina IV. česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
F7PBKAZI-I Aplikovaná zdravotnická informatika
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBKATR Asistivní technologie a robotika v lékařství česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKBP Bakalářská práce česky Z 12 2S Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBKBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKBI-I Bioinformatika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKBS-I Biologické signály česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKDDS Data a datové struktury česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKDS Databázové systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKITP Integrální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBKKT Komunikační technologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBKLG Logika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBKML Matlab česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
F7PBKMS-I Modelování a simulace
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBKNVM-I Návrh a vývoj mobilních aplikací česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKOOP Objektově orientované programování česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBKOS Operační systémy česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBKPPT-I Pokročilé programovací techniky česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
F7PBKPS-I Počítačové sítě česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKPND Prezentační nástroje a dovednosti česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKPR1 Projekt I. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
F7PBKPR2 Projekt II. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
F7PBKPR3 Projekt III. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
F7PBKPR4 Projekt IV. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
F7PBKPR5 Projekt V. česky KZ 6 1S Předmět je vypsán
F7PBKPPP Práce s programovými prostředky česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKPBI-I Právo a bezpečnost v IT česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBKSFI Softwarové inženýrství česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKTVR Telemedicína a virtuální realita česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
F7PBKTWA Tvorba webových aplikací česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBKUIE Umělá inteligence a expertní systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKZIZ-I Zdravotnické informační zdroje česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKZOD-I Zpracování obrazových dat česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKZSI Základy softwarového inženýrství česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKZTM1 Základy teoretické medicíny I. česky Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBKZTM2 Základy teoretické medicíny II. česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019907-F7BMI_POV_20.html