Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo a bezpečnost v IT

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPBI-I Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Dagmar Brechlerová
Přednášející:
Dagmar Brechlerová
Cvičící:
Dagmar Brechlerová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se základními právními problémy použití IT (zejména ve zdravotní péči) spojené zejména s bezpečností IT. Vstupní znalosti na úrovni základních IT předmětů. Po absolvování předmětu je student schopen uvědomit si závažnost situace, sledovat a vstřebat nové poznatky v oboru, komunikovat s právníkem v dané oblasti.

Požadavky:

Účast na cvičeních, realizace zadaných průběžných úloh.

Prezentace zpracované problematiky ostatním studentům.

Závěrečný test z probrané látky s celkovým minimálním ziskem 50 procent. Celkové hodnocení: 90-100 A, 80-90 B, 70-80 C, 60-70 D, 50- 60 D.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Trestní zákon a IT.

2.Zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky.

3.Autorský zákon z hlediska IT

4.eIDAS. digitální podpis, certifikační autority. Časové razítko. Elektronická pečet. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

5.Nařízení a vyhlášky související.

6.Elektronické podatelny. Komunikace se státní správou a samosprávou. Komunikace se zdravotními pojišťovnami, jejich zabezpečení.

7.Zálohování, podpis a další náležitosti elektron. zdravotní dokumentace

8.Ochrana osobních a citlivých údajů a IT. Zákon o Ochraně osobních údajů v současném znění, GDPR

9.Ochrana soukromí na pracovišti vzhledem k IT. Ochrana soukromí a IT. Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.Právní aspekty outsourcingu.

11.Zákon č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

12.Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

13.Webové stránky, obsah webu a související zákony. Ochrana soukromí a webové stránky.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Trestní zákon a IT. Studium vybraných paragrafů. Diskuse.

2. Zákon o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky. Studium vyhlášek.

3. Autorský zákon z hlediska IT. Diskuse, vlastní zkušenosti.

4. eIDAS. digitální podpis, certifikační autority. Časové razítko. Praktickézkušenosti.

5. Elektronická pečeť. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Praktické vyzkoušení. Diskuse.

6. Elektronické podatelny. Komunikace se státní správou a samosprávou. Komunikace se zdravotními pojišťovnami, jejich zabezpečení. Vyzkoušení dle možností.

7. Zálohování, podpis a další náležitosti elektron. zdravotní dokumentace. Rozdělení samostatných prací.

8. Ochrana osobních a citlivých údajů a IT. Zákon o Ochraně osobních údajů v současném znění, GDPR. Diskuse.

9. Ochrana soukromí na pracovišti vzhledem k IT. Ochrana soukromí a IT. Úřad pro ochranu osobních údajů. Studium případů UOOU. Diskuse.

10. Právní aspekty outsourcingu. Příklady z praxe.

11. Zákon č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

12. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

13. Webové stránky, obsah webu a související zákony. Ochrana soukromí a

webové stránky. Ukázky z praxe. Diskuse.

14. Prezentace studentů. Diskuse.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SMEJKAL Vladimír. Kybernetická kriminalita, Vydavatel Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň, 2015, ISBN 978-80-7380-501-2,

[2] JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita, Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1561-2

Doporučená literatura:

[1] Buď pánem svého prostoru: jak chránit sebe a své věci, když jste online. Editor Linda MCCARTHY, editor Denise WELDON-SIVIY. Praha: CZ.NIC, 2013. ISBN 978-80-904248-6-9.

[2] DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0106-

[3] ŠTĚDROŇ, Bohumír a Miroslav LUDVÍK. Právo v informačních technologiích. Kralice na Hané: Computer Media, 2008. ISBN 978-80-86686-36-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-331
Brechlerová D.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
místnost KL:B-331
Brechlerová D.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5958806.html