Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnické informační zdroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKZIZ-I KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Anna Horňáková
Přednášející:
Anna Horňáková, Christiane Malá
Cvičící:
Anna Horňáková, Christiane Malá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s bibliografickými databázeni a dalšími zdravotnickými informačními zdroji. Studenti si osvojí strategie a taktiky vyhledávání odborných informací na internetu a získají znalosti v oblasti hodnocení kvality zdravotnických informačních zdrojů.

Požadavky:

Během semestru studenti absolvují 2 testy (30+30 bodů) a zpracují semestrální práci (40 bodů). Známka je pak udělena podle klasifikační ECTS stupnice.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Bibliografické zdroje - primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, popis práce s bibliografickými zdroji, Bibliografická databáze Medline - charakteristika, popis práce s databází Medline.

2. Kvalita bibliografické informace - Impact factor, databáze SCI, přesnost, úplnost a efektivita vyhledávání informace v databázích.

3. Zdravotnické informační zdroje - zdravotnické databáze, primární a sekundární webové zdroje, databáze obrazové a farmakologické, Národní zdravotnické registry - účel, legislativa, zadávání dat, přístupnost výstupů, formy vytěžování dat.

4. Zdravotnické standardy -standardy kvality péče, hodnocení kvality péče, doporučené klinické postupy, Internetové zdroje - typy internetových zdrojů ve zdravotnictví, vyhledávací služby ve zdravotnictví, strategie a taktika vyhledávání na internetu.

5. Evaluované informační zdroje - Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze, interpretace metaanalýz, kvalita internetové informace - navštěvovanost, citovanost, kritéria kvality webové prezentace, mezinárodní evaluační standardy.

6. Informační zdroje pro veřejnost - posuzování věrohodnosti zdrojů, sociologické aspekty optimality informací, zdroje s interaktivní formou komunikace, zdravotnické vzdělávání a portály pro občany - přehled vzdělávacích projektů.

7. Elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka, elektronický podpis a elektronická preskripce - informační zdroje, Elektronická dokumentace, předávání dokumentace a vzdálená správa

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. České a zhraniční bibliografické zdroje - vyhledávání v českých lékařských časopisech, Bibliographia Medica Čechoslovaca – příklady. Kvalita bibliografické informace - vyhledávání v databázi Journal Citation Report

2. Zdravotnické informační zdroje - vyhledávání v obrazových a farmakologických databázích – příklady, Národní zdravotnické registry -vyhledávání zdravotnické informace

3. Zdravotnické standardy -doporučené klinické postupy a vyhledávání informací o standardech a kvality zdravotní péče. Internetové zdroje - České a zahraniční zdroje – vyhledávání

4. Test, Evaluované informační zdroje - Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze

5. Kvalita internetové informace - hodnocení kvality zdravotnických internetových stránek

6. Elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka, elektronický podpis a elektronická preskripce - informační zdroje. Elektronická dokumentace, předávání dokumentace a vzdálená správa- informační zdroje

7. Test, Zdravotnické vzdělávání a portály pro občany - vzdělávacích projekty a portály1st Czech bibliographic sources - search in Czech medical journals, Bibliographia Medica Czechoslovaks.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KASAL Pavel, VESELKOVÁ, Alena, FEBEROVÁ, Jitka: Praktická cvičení – Bibliografická báze dat Medline, Zdravotnické informační zdroje, Odborné informace na internetu. eLearningový kurz UK, Moodle, 2016

Doporučená literatura:

[1] FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně, Triton 2004, ISBN 978-80-7254-502-5

[2] KASAL, Pavel, a kol. Zdravotnické registry a standardy, informační zdroje a jejich kvalita. In:Počítač v ordinaci, ČNF pro eHealth, 2014

[3] KASAL Pavel, SVAČINA Štěpán: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998, ISBN: 80-7184-594-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5959006.html