Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKDS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Michal Reimer
Cvičící:
Michal Reimer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy databázových systémů, zahrnuje jejich teorii, architekturu i témata současné praxe. V rámci předmětu je probírána především metodika návrhu relačního datového, realizace databázového systému prostřednictvím standardu SQL92 v relační databázi MySQL. Následuje seznámení s databázovými systémy, které nejsou založeny na relačním datovém modelu.

Požadavky:

Zápočet: seminární práce, 3 praktické testy (student musí získat alespoň 50 % bodů z každého z nich). Zkouška: písemná.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod do teorie DBS - pojmy databáze, systém řízení báze dat a databázový systém. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient)

2.Konceptuální modelování dat, E-R diagramy.

3.Metodika návrhu relačního datového modelu.

4.Integritní omezení, referenční integrita.

5.Základy normalizace.

6.Úvod do dotazovacích jazyků. Základní vlastnosti jazyka SQL.

7.Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování.

8.Transkace, serializace.

9.Uložené procedury, triggery.

10.Úvod do NoSQL (principy, big data, přehled přístupů)

11.Distribuované výpočty (MapReduce, Hadoop)

12.Key-value stores.

13.Dokumentově orientované databáze, grafové databáze.

14.Závěr, rezerva.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Seznámení s prostředím nástroje pro správu DBS MySQL phpMyAdmin.

2.Vytváření E-R diagramů.

3.Práce na vzorové úloze – návrh datového modelu.

4.Práce na vzorové úloze – vytvoření DB.

5.1. praktický test. Práce na vzorové úloze – normalizace.

6.Práce na vzorové úloze – SQL (create, update, delete).

7.Práce na vzorové úloze – SQL (select).

8.Práce na vzorové úloze – SQL (select, join).

9.Práce na vzorové úloze – trigger.

10.2. praktický test.

11.Seznámení s Hadoop MapReduce.

12.Práce na vzorové úloze - Hadoop MapReduce.

13.Práce na vzorové úloze - Hadoop MapReduce.

14.3. praktický test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]AUER, J. D., KROENKE, M. D., Databáze: principy databázových technologií. Praha: Computer Press, 2015, ISBN: 978-80-251-4352.

Doporučená literatura:

[2]POKORNÝ J., HALAŠKA I., Databázové systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 148 s. ISBN 80-01- 02789-9.

[3]GARCIA-MOLINA H., ULLMAN D. J., WIDOM J., Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13- 187325-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-520
Dvorský B.
Reimer M.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
místnost KL:B-520
Reimer M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957006.html