Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKLG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Dagmar Brechlerová
Přednášející:
Dagmar Brechlerová
Cvičící:
Dagmar Brechlerová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy logiky, které pak budou využity v navazujících IT předmětech.

Předpokladem jsou znalosti středoškolské matematiky. Student by měl získat představu o základních pojmech logiky,

procvičit své myšlení, naučit se definovat pojmy, naučit se základní důkazy. Výuka je doplňována a zpestřována

hádankami apod., snahou je studenty motivovat k přemýšlení a úvahám.

Požadavky:

Pro získání zápočtu budou potřeba 2 zápočtové testy. První test bude v půlce semestru z příkladů řešených na papíře, druhý test bude praktický, programovací. Druhý test bude možné nahradit zápočtovou úlohou. Zkouška bude písemná s ústním dozkoušením.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy logiky, výroky, predikáty,

2.výrokový počet, věty, ekvivalence, zákony, formule, sekvence,

3.tautologie, kontradikce, splnitelná formule,

4.logický důsledek, pravidla správného usuzování,

5.Vennovy diagramy, Eulerovy diagramy, šipkové diagramy,

6.Nepřímý důkaz

7.DNF, KNF

8.Booleova algebra,

9.Kombinační logické členy, obvody a bloky. Návrh kombinačních logických s logickými členy a obvody NOT, AND, OR, NAND, NOR.

10.Kontrolní test. Návrh logických sítí s logickými obvody s omezeným počtem vstupů.

11.Sylogismy

12.Poučky a definice predikátové logiky, formule a sekvence predikátové logiky,

13.Volné a vázané výskyty proměnných, kvantifikátory, dosazení, přejmenování,

14.Převod běžné řeči do predikátové logiky

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Vstupní test. Základní pojmy logiky, výroky, predikáty,

2. Výrokový počet příklady

3. Tautologie, kontradikce, splnitelná formule – důkazy tabulkou

4. Logický důsledek, pravidla správného usuzování, procvičení

5. Vennovy diagramy, Eulerovy diagramy, šipkové diagramy, použití v praxi

6. Nepřímý důkaz příklady, procvičení

7. DNF, KNF procvičení metod (tabulka, graf)

8. Booleova algebra, použití v typových příkladech

9. Kombinační logické členy, obvody a bloky. Návrh kombinačních logických obvodů.

10. Kontrolní test.

11. Sylogismy, procvičení v příkladech

12. Poučky a definice predikátové logiky, formule a sekvence predikátové logiky,

13. Volné a vázané výskyty proměnných, kvantifikátory, dosazení, přejmenování, příklady

14. Převod běžné řeči do predikátové logiky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SOCHOR, Antonín, Logika pro všechny ochotné myslet. Karolinum, 2011, ISBN 978-80-246-1959-0.

Doporučená literatura:

[2] BEK, Roman. Logika. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02322-2.

Studijní pomůcky:

materiály v Moodlu pro daný předmět

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-334
Brechlerová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-430
Brechlerová D.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5955406.html