Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPS-I Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Radim Krupička
Cvičící:
Radim Krupička, Michal Reimer
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Anotace: Cílem přednášek je vysvětlit fungování a přehled technik nutných pro efektivní a spolehlivou komunikaci v přepojovacích, lokálních a bezdrátových sítích. V předmětu se studenti naučí základy správy počítačových sítí a jejich nasazení zaměřených na biomedicínská data a medicínské prostředí.

Požadavky:

Pro získání zápočtu budou potřeba 2 zápočtové testy. První test bude v půlce semestru ze správy sítí, druhý test bude z návrhů sítí. Zkouška bude písemná s ústním dozkoušením.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Architektura počítačových sítí („grafová“ struktura sítí (vrstvy IP, LAN a bezdrátová síť), vrstvy protokolů IP a OSI).

2. IP vrstva Internetu (graf sítě, spoje - metalické a optické, routery, metody směrování - IPv4)

3. IP vrstva Internetu (MPLS, jmenné služby - DNS a SIP technologie, multicasting, IPv6)

4. Lokální sítě (technologie Ethernetu - CSMA/CD, MAC adresace, architektura LAN - switches, algoritmy ARP, DHCP, multicasting)

5. Privátní IP sítě (firewall, architektura sítě a metody adresace, NAT)

6. Správa sítí a síťových prvků (SNMP, CMIP, RMON)

7. Komunikační protokoly (UDP, TCP, SCTP)

8. Bezdrátové technologie (CSMA/CA - IEEE 802.11/WiFi, WiFi router, architektura sítě, Bluetooth)

9. Sensorové sítě (ZigBee protokol, ad-hoc architektura a protokoly)

10. Protokoly aplikací v sítích (protokoly Unix aplikací - ftp, http, xml)

11. Struktura aplikací v sítích (klient-server, databáze, clouds architektury), big data databáze, distribuované systémy

12. Šifrovací metody a bezpečnost (symetrická a asymetrická šifra, výměna klíčů, hashovací funkce, digitální podpisy, certifikace)

13. Bezpečnostní protokoly (SSH, SSN, VPN),

14. Síťové systémy v medicíně, DICOM, medicínské informační systémy.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Instalace a konfigurace linuxového serveru

2. Základy práce OS Linux - základy práce s procesy a souborový systém

3. Základy práce OS Linux - SSH, práce s konzolí

4. Webový server, FTP, DNS server, DHCP

5. Linux, Windows – firewall

6. Linux, Windows - router, brána

7. Zápočtový test.

8. Návrh sítě.

9. Konfigurace sítě

10. Nastavení směrovačů

11. Správa sítě

12. Síťová komunikace v jazyce C# a C

13. Bezpečnost

14. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínající správce. 5., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80251-31-763.

[2]KUROSE, James, ROSS, Keith.: Počítačové sítě. Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-3825-0

Doporučená literatura:

[1] OSTERLOH, Heather, TCP/IP Kompletní průvodce, Softpress, 2008, ISBN: 80-86497-34-8

[2] DOSTÁLEK Libor, KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, 2012, Computer Press, ISBN 80-7226-32-34.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-534
Krupička R.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. soft. inž. a IT bezpečno.
Út
místnost KL:B-520
Krupička R.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5959106.html