Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Softwarové inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKSFI Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět F7PBKSFI lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBKZSI
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Dominik Fiala, Jan Mužík, Pavel Trnka
Cvičící:
Dominik Fiala, Jan Mužík, Pavel Trnka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmětu navazuje na předmět Základy softwarového inženýrství. Studenti si prohloubí znalosti v oblasti přípravy analýzy a návrhu komplexních softwarových systémů. V druhé polovině předmětu budou studenti rozděleni do skupin a budou mít za úkol vytvořit analýzu a návrh jednoduchého telemedicínského systému, který bude přenášet data ze zařízení až do NIS. Týmové projekty budou studenti prezentovat na posledním cvičení. Předmět je prakticky zaměřen, studenti se všechny probírané technologie probírané v rámci přednášek naučí používat během cvičení. Předmět bude proložen příklady z praxe i prezentacemi expertů z komerčního prostředí.

Požadavky:

Zápočet je udělen za povinnou aktivní účast studenta na cvičeních a odevzdání a odprezentování semestrální práce na posledním cvičení. Zkouška je udělena za úspěšné zvládnutí písemného testu ABCD. Celkem 40 otázek, správná odpověď 1 bod, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 20 bodů, maximum 40 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1 – Pokročilé VCS – GIT

2 – Pokročilé VCS – GIT

3 – Testování software

4 – Principy tvorby software formou open source

5 – Návrh, vývoj, publikace a provoz mobilních aplikací

6 – Continous integration/continous delivery

7 – Architektura a realizace nemocničních informačních systémů (exkurze do VC VFN)

8 – Analýza požadavků

9 – Analýza požadavků

10 – Design architektury

11 – Design komponent systému

12 – Design komponent systému

13 – Testování a nasazení

14 – Shrnutí, opakování

Osnova cvičení:

Předmětu navazuje na předmět Základy softwarového inženýrství. Studenti si prohloubí znalosti v oblasti přípravy analýzy a návrhu komplexních softwarových systémů. V druhé polovině předmětu budou studenti rozděleni do skupin a budou mít za úkol vytvořit analýzu a návrh jednoduchého telemedicínského systému, který bude přenášet data ze zařízení až do NIS. Týmové projekty budou studenti prezentovat na posledním cvičení. Předmět je prakticky zaměřen, studenti se všechny probírané technologie probírané v rámci přednášek naučí používat během cvičení. Předmět bude proložen příklady z praxe i prezentacemi expertů z komerčního prostředí.

Přednášky:

1 – Pokročilé VCS – GIT

2 – Pokročilé VCS – GIT

3 – Testování software

4 – Principy tvorby software formou open source

5 – Návrh, vývoj, publikace a provoz mobilních aplikací

6 – Continous integration/continous delivery

7 – Architektura a realizace nemocničních informačních systémů (exkurze do VC VFN)

8 – Analýza požadavků

9 – Analýza požadavků

10 – Design architektury

11 – Design komponent systému

12 – Design komponent systému

13 – Testování a nasazení

14 – Shrnutí, opakování

Cvičení:

1 – Pokročilé VCS – GIT

2 – Pokročilé VCS – GIT

3 – Testování software

4 – Principy tvorby software formou open source

5 – Návrh, vytvoření, publikace a provoz mobilních aplikací

6 – Continous integration/continous delivery

7 – Architektura a realizace nemocničních informačních systémů (exkurze do VC VFN)

8 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Analýza požadavků

9 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Analýza požadavků

10 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Design architektury

11 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Design komponent systému

12 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Design komponent systému

13 – Konzultace k semestrálnímu projektu - Testování a nasazení

14 – Prezentace týmových projektů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3826-7.

[2] ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

[3] KADLEC, V. Agilní programování. Computer press, 2004, ISBN 80-251-0342-0. 7226-947-X.

Doporučená literatura:

[1] MARTIN, Robert C. Agile software development, principles, patterns, and practices. Harlow: Pearson Education, c2013. ISBN 978-1-292-02594-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost AL:001
Mužík J.
09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:001
Mužík J.
11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5958406.html