Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt IV.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPR4 KZ 5 1S česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Jan Broulím, Karel Hána, Christiane Malá, Jan Mužík, Patrik Pluhovský, Michal Reimer, Pavla Suchánková
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Hlavním cílem je naučit studenta, prostřednictvím řešení konkrétního tématu, samostatné projektové práci pod odborným vedením vedoucího práce. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení základů psaní odborných textů, psaní rešerší a bibliografických citací i zdokonalení základních prezentačních dovedností.

Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, která vypíše oborová katedra KIT, a/nebo přímo na základě konkrétního zájmu studentů, bude-li to kapacitně a odborně možné. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet také vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci předmětů Projekt V a bakalářské práce, ale není to nutné. Během semestru se počítá se 125-ti hodinami práce studenta na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Požadavky:

Splnění předmětu Zadání Projekt II, který je obsažen v „Zásadách pro vypracování“. V případě nesplnění předmětu zadání, nebude-li řádně zdůvodněno, bude klasifikováno stupněm F.

Splnění docházky dle rozvrhu, pokud bude vedoucím požadována. Nebude-li řádně zdůvodněna neúčast, bude klasifikováno stupněm F.

Vytvoření závěrečné prezentace a její přednesení na závěrečném semináři Projekt II dne 25.5.2023 od 11:30 (čtvrtek) v AL-001 v Praze na Albertově nebo on-line přes MS Teams.

Odevzdaný text Projekt II dle Doplňující informace a Modifikované šablony BP pro odevzdání textové části práce, viz níže „Materiály ke stažení“, termín odevzdání tištěné verze 30.5.2023 mailem na sekretariát KIT Bc. Simoně Ledvinové a v kopii na hana@fbmi.cvut.cz a vedoucímu práce. Text je v rozsahu 5 - 20 stran, rozsah a stupeň využití modifikované šablony BP upřesní vedoucí práce s ohledem na téma a charakter práce.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % hodnocení vedoucího práce

- 50 % hodnocení závěrečné zprávy (posouzené interním oponentem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje vedoucí práce nebo garant předmětu F7PBKPR4.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: http://www.boldis.cz/citace/citace.html

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost AL:001
Hána K.
08:00–13:50
(paralelka 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957906.html