Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Objektově orientované programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKOOP Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Radim Krupička
Cvičící:
Tomáš Krajča, Radim Krupička
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení základů objektově orientovaného programování aplikované v jazyku C# se zaměřením na oblast biomedicínského inženýrství. Studenti získají znalosti základů objektového programování - zapouzdření, dědičnost, polymorfismus a základy jazycka C# Architektura .NET - .NET framework, modul CLR, IL , garbage collector, aplikační domény, jmenné prostory. Překlad programu. Základy jazyka C# - předdefinované typy, práce s proměnnými, řízení běhu programu. Práce s řetězci a znaky. Výčty, pole a použití jmenných prostorů. Objektové programování v C# (konstruktory, zapouzdření, polymorfismus, virtuální metody, dědičnost, zastiňování metod). Doporučené zásady v objektovém programování. Struktury. Události, windows forms , windows presentation forms a tvorba GUI. Genericity, seznamy a slovníky. Chyby a výjimky. Práce se soubory a XML. Delegáty, lambda výrazy a LINQ. Databáze a C# - Entity Framework. Sestavení a nasazení aplikace.

Požadavky:

Během semestru se uskuteční 3 zápočtové testy, za které lze získat maximálně 21 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 12 bodů a vytvořit zápočtový program. Zápočtový program si vybírají studenti po konzultaci s vyučujícím a musí být vybrán do 9. hodiny. Zkouška je praktická u počítače, ze zkoušky lze získat 0-100 bodů a hodnotí se podle klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Základy OOP

2. Objekty a třídy v C#

3. Dědění, rozhraní, pole, výjimky

4. Direktivy, operátory, přetypování, delegáty a události,

5. Práce se soubory, genericita, kolekce, reflexe (atributy), XML, nasazení a sestavení.

6. Tvorba aplikací v C#, WPF

7. Návrhové vzory

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Základy objektového programování, první program, proměnné, řízení běhu programu.

2. Základy windows forms, řetězce, pole, výčty.

3. Objektové programování - třídy, funkční členy.

4. Třídy - konstruktory, zapouzdření, polymorfismus

5. Test, Třídy - virtuální metody, dědičnost, zastiňování metod. Struktury.

6. Nepravidelná pole, vícerozměrná pole, pole tříd.

7. GUI - kreslení do GUI, události, formuláře.

8. Genericita, seznamy, slovníky. Chyby a výjimky.

9. Práce se soubory - vytváření, otevírání, zavírání.

10. Test. Soubory čtení a zápis. LINQ na seznamu.

11. Práce s XML, WPF (XAML).

12. Úvod do databází.

13. Databáze. Entity Framework.

14. Test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BORY, Pavel. C# bez předchozích znalostí. Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4686-6

[2] HANÁK, Ján. C# 3.0: programování na platformě .NET 3.5. Brno: Zoner Press, 2009. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-046-5

Doporučená literatura:

[1] BISHOP, J. M. C#: návrhové vzory. Brno: Zoner Press, 2010. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-076-2.

[2] SHARP, John. Microsoft Visual C# 2005: krok za krokem. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1156-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-520
Krupička R.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
místnost KL:B-520
Krajča T.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957206.html