Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé programovací techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPPT-I KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Jan Tesař
Přednášející:
Jan Tesař
Cvičící:
Jan Tesař
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Anotace: Předmět navazuje na znalosti základů programování a objektového programovaní vyučovaných na FBMI ČVUT (předměty Algoritmizace a programování a Objektové programování). Předmět se soustředí na rozšíření znalostí objektového programování a využití moderních technologií při tvorbě aplikací v jazyce C#. Znalosti objektového programování budou rozšířeny o využití návrhových vzorů v konkrétních úlohách a využití objektových přístupů pro práci s databází (technologie ADO.NET a Entity framework). V předmětu bude také probíráno využití jazyka C# a technologie ASP.NET při tvorbě webových aplikací a seznámení s architekturou model-view-controller. Pro bezchybnou práci vytvořených aplikací budou probrány metody testování aplikací a tvorby testů.

Požadavky:

Během semestru se uskuteční 2 zápočtové testy, za které lze získat maximálně 70 bodů. Zbylých až 30 bodů lze získat za zápočtový program. Zápočtový program si vybírají studenti po konzultaci s vyučujícím a musí být vybrán do 9. hodiny. Předmět je následně hodnocený podle ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Opakování objektového programování, metody, dědění, rozhraní

2. UML návrh a návrhové vzory

3. Využití návrhových vzorů

4. Databáze ADO.NET

5. ADO.NET a Entity framework

6. Vytvoření databázové aplikace

7. Test

8. WPF - binding

9. Vícevláknové aplikace

10. Tvorba knihoven

11. ASP.NET

12. Základy testování a tvorby testů.

13. Tvorba testů

14. Závěrečný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner, Christian Nagel, C# 2008 Programujeme profesionálně, ed. Programuje profesionálně, Computer Press, 2009, ISBN 9788025124017

Doporučená literatura:

[1] BISHOP, J. M. C#: návrhové vzory. Brno: Zoner Press, 2010. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-076-2.

[2] SHARP, John. Microsoft Visual C# 2005: krok za krokem. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1156-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-520
Tesař J.
16:00–17:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5959406.html