Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy softwarového inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKZSI Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBKZSI je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBKSFI
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Dominik Fiala, David Gillar, Jan Mužík
Cvičící:
Dominik Fiala, David Gillar, Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při tvorbě a návrhu software s důrazem na týmovou spolupráci. Studenti se seznámí se základními softwarovými procesy (metodologiemi) a naučí se používat základní nástroje pro týmovou spolupráci. Naučí se základní postupy při tvorbě analýzy a designu software. Seznámí se s nejdůležitějšími technologiemi, systémy a nástroji pro vytváření vícevrstvých a distribuovaných aplikaci. Předmět je prakticky zaměřen, studenti se všechny probírané technologie probírané v rámci přednášek naučí používat během cvičení. Předmět bude proložen příklady z praxe i prezentacemi expertů z komerčního prostředí.

Požadavky:

Zápočet je udělen za povinnou aktivní účast studenta na cvičeních a úspěšném zvládnutí písemného testu, kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná). Celkem 50 otázek, správná odpověď 1 bod, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 25 bodů, maximum 50 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT. Celkový čas vyhrazený na test je 40 minut. Pokud student obdrží jiné hodnocení než F, při splnění výše uvedeného získává zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou, kdy jsou studentu položeny tři otázky. Výsledná známka zkoušky bude stanovena zkoušejícím na základě výsledku zápočtového testu a odpovědí studenta na položené otázky. Váha testu je ¼, tj. jako jedné otázky. Bude-li odpověď alespoň na jednu otázku hodnocena stupněm F, bude i výsledek zkoušky hodnocen stupněm F.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod do softwarového inženýrství

2. Počítačový systém v softwarovém inženýrství

3. Nástroje pro vývoje software a jeho životní cyklus

4. Version Control Systémy – SVN

5. Síťové webové technologie

6. Webové technologie

7. Databázové systémy

8. Kontrolní blok a opakování

9. Softwarový proces, role ve vývoji software

10. Vodopádový proces, RUP, UML

11. Agilní metodiky vývoje software

12. Softwarové inženýrství v praxi + exkurze do softwarehousu

13. Softwarové inženýrství v praxi + exkurze do softwarehousu

14. Shrnutí předmětu, opakování, konzultace

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Moderní technologie využívané v softwarovém inženýrství

2. Počítačový systém v softwarovém inženýrství

3. Nástroje pro vývoje software a jeho životní cyklus

4. Version Control Systémy – SVN

5. Síťové webové technologie, instalace a konfigurace web serveru

6. Webové technologie, instalace a konfigurace web serveru

7. Databázové systémy

8. Kontrolní blok a opakování

9. Analýza a návrh systému

10. UML

11. UML

12. Softwarové inženýrství v praxi + exkurze do softwarehousu

13. Softwarové inženýrství v praxi + exkurze do softwarehousu

14. Shrnutí předmětu, opakování, konzultace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3826-7.

[2] ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

[3] KADLEC, V. Agilní programování. Computer press, 2004, ISBN 80-251-0342-0. 7226-947-X

Doporučená literatura:

[1] MARTIN, Robert C. Agile software development, principles, patterns, and practices. Harlow: Pearson Education, c2013. ISBN 978-1-292-02594-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost AL:101
Mužík J.
Gillar D.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Gillar D.
Mužík J.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957506.html