Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Elektrotechnika a management - doporučený průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B01LAGA Lineární algebra Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1A Matematická analýza 1 Z,ZK 6 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu
B1B16MME Makro a mikroekonomika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět zaměření
2018_BEEMH Humanitní předměty 4 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B1B02FY1 Fyzika 1
 
Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2A Matematická analýza 2
 
Z,ZK 6 4P+2S L povinný předmět programu
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B1B15VYA Výpočetní aplikace
 
KZ 4 2P+2C L povinný předmět programu
2018_BEEMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B31EOS Elektrické obvody Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět programu
B1B17EMP Elektromagnetické pole Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud KZ 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 7 3P+1L+2C Z povinný předmět programu
B0B01KANA Komplexní analýza Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět programu
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 2P+2L L povinný předmět programu
B1B15EN11 Elektroenergetika 1
 
Z,ZK 5 3P+2S L povinný předmět programu
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku
 
Z,ZK 4 3P+2L L povinný předmět programu
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů
 
Z,ZK 5 3P+2L L povinný předmět programu
B1B01MEK Matematika pro ekonomii
 
Z,ZK 5 3P+2S L povinný předmět zaměření
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět zaměření

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project Z 4 4s Z,L povinný předmět programu
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět zaměření
B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví KZ 5 2P+2C Z povinný předmět zaměření

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 15 15s L,Z povinný předmět programu
B1B16PPP Právo pro podnikání
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět zaměření
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět zaměření
2018_BEEMPV2 Povinně volitelné předměty programu 5 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod956429616405.html