Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Výpočetní aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15VYA KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Kyncl
Přednášející:
Jan Kyncl
Cvičící:
Martin Čerňan, Martin Kněnický, Jan Kyncl, Jan Rimbala, Libor Straka, Theodor Terrich, Lavr Vetoshkin
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Mathematica: základy syntaxe.

2.Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.

3.Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.

4.Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.

5.Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.

6.Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.

7.Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.

8.Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.

9.MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.

10.MATLAB: funkce, grafické výstupy.

11.MATLAB: ODE.

12.MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.

13.MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672.

Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7.

http://www.mathworks.com/

Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese:

https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
Rimbala J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Rimbala J.
Vetoshkin L.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
Kyncl J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
Út
místnost T2:F1-109
Rimbala J.
Kyncl J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
St
místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
Rimbala J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
Rimbala J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 8)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
Čt
místnost T2:C3-135
Kyncl J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135

místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
Rimbala J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 7)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4630206.html