Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do ekonomiky energetiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16UEE1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Cvičící:
Lukáš Dvořáček, Martin Horák, Jaroslav Knápek, Tomáš Králík, Blanka Kučerková, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Energetické odvětví jako systém

2. Podnikání v energetických odvětvích

3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU

4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování

5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty

6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy

7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi

8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady

9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny

10. Ekonomické a technické aspekty OZE

11. Principy regulace v energetickém odvětví

12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti

13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Pravidla, podmínky udělení zápočtu, vědomostní test, diagram zatížení

2. Úvod do úrokového počtu (diskontování, zásobitel, anuita), kritéria NPV, IRR)

3. Poptávková křivka po elektřině, schéma elektrizační soustavy, Tm, (Tz), km

4. Náklady a tarify za elektřinu (faktura za elektřinu, struktura tarifních složek)

5. DÚ 1 zadání na zásobování RD energií

6. Minitest 1 Subjekty energetického trhu

7. Elektromobilita

8. Podpůré služby v ES (výkonové zálohy), kontrola DÚ1

9. Měrné výrobní náklady (LCOE) různých zdrojů v ES, zadání DU 2

10. Minitest 2, teplárenství, metody klíčování nákladů na teplo a elektřinu

11. Optimální provoz - rozdělování zatížení mezi paralelně spolupracující jednotky

12. Klasická úloha elektroenergetiky - elektrárna na dole nebo u spotřebitele?

13. Kontrola DÚ2

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006

Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A3-415
Knápek J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna 13116
Út
St
Čt
místnost T2:C4-78
Vítek M.
Dvořáček L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C4-78

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C4-156
Knápek J.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-156
Vítek M.
Dvořáček L.

11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603306.html