Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy finančního managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16ZFM1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět B1B16ZFM1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE0B16FIP (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Oldřich Starý
Přednášející:
Oldřich Starý
Cvičící:
Josef Černohous (Diplomovaný technik), Blanka Kučerková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1 Časová cena peněz, složené a jednoduché úročení.

2 Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita

3 Finanční matematika a analytické nástroje

4 Projektové CF, ukazatelé finanční situace firmy.

5 Rozhodovací metody pro výběr investic.

6 Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

7 Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

8 Citlivostní analýza.

9 Krátkodobé financování, řízení CF

10 Dlouhodobé financování, obligace a akcie

11 Zadlužení, WACC

12 Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.

13 Konzultace

14 Základní simulace ve financích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011

Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012

Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:A3-415
Starý O.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna 13116
místnost T2:A3-415
Kučerková B.
Černohous J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna 13116

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603606.html