Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektroenergetika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15EN2 Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ivo Doležel, Zdeněk Müller
Cvičící:
Martin Čerňan, Ivo Doležel, Zdeněk Müller, Jan Votava
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými

bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje

2.Termodynamické oběhy

3.Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů

4.Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny

5.Technologické okruhy tepelných elektráren

6.Jaderné reaktory a elektrárny

7.Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby

8.Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie

9.Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti

10.Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy

11.Přepětí, koordinace izolace

12.Provozní a atmosférická přepětí

13.Ochrany proti přepětí

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, bezpečnost v laboratoři

2. Základní pojmy, denní diagram zatížení, sestavování čáry trvání výkonu a čáry výroby

3. Termodynamika, h-s diagram

4. Termodynamické oběhy

5. Energetické bilance I

6. Energetické bilance II

7. Vlastní spotřeba elektráren

8. Technologické okruhy elektráren

9. Obnovitelné zdroje

10. Test

11. Simulace provozu elektrárny

12. Přepětí při vllnových pochodech na vedení

13. Měření na svodičích přepětí

14. Zápočet, opravný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998

[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011

[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B15EN2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-52
Müller Z.
Doležel I.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:F1-114

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Konzultační K315
Út
St
místnost T2:F1-115
Votava J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Hala VN.
místnost T2:F1-115
Votava J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Hala VN.
místnost T2:F1-115
Votava J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Hala VN.
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4629606.html