Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematická analýza 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B01MA1A Z,ZK 6 4P+2S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Matematická analýza 1 (B0B01MA1)
Předmět je náhradou za:
Matematická analýza (B6B01MAA)
Garant předmětu:
Veronika Sobotíková
Přednášející:
Veronika Sobotíková
Cvičící:
Josef Dvořák, Karel Pospíšil, Veronika Sobotíková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

Požadavky:

Informace viz https://moodle.fel.cvut.cz/mod/page/view.php?id=196939.

Osnova přednášek:

1. Reálná čísla. Elementární funkce.

2. Limita a spojitost funkce.

3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.

5. Extrémy a průběh funkcí.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.

9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.

10. Posloupnost a její limita.

11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.

12. Úvod do diferenciálních rovnic.

13. Další témata z matematické analýzy.

Osnova cvičení:

1. Reálná čísla. Elementární funkce.

2. Limita a spojitost funkce.

3. Derivace funkce, její vlastnosti a aplikace.

4. Věty o střední hodnotě. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom.

5. Extrémy a průběh funkcí.

6. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.

7. Integrace racionálních a dalších typů funkcí.

8. Riemannův integrál. Newtonova-Leibnizova formule.

9. Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.

10. Posloupnost a její limita.

11. Číselné řady a kritéria jejich konvergence.

12. Úvod do diferenciálních rovnic.

13. Další témata z matematické analýzy.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné.

Studijní materiály:

[1] J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004, 2011.

[2] L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.

[3] J. Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT Praha, 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B01MA1A
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-203a
Sobotíková V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-202b
Sobotíková V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-203a
Sobotíková V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Učebna
Út
místnost T2:D3-209
Sobotíková V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
místnost T2:A4-204

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 116)

Dejvice
Učebna
místnost T2:C3-54
Sobotíková V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 121)

Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C4-78

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 123)

Dejvice
T2:C4-78
místnost T2:C3-54
Sobotíková V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 122)

Dejvice
T2:C3-54
St
místnost T2:C3-52
Sobotíková V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:A4-202a
Dvořák J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:A4-202a
Dvořák J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:A4-204
Sobotíková V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna
místnost T2:C3-54
Sobotíková V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C3-52
Pospíšil K.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Dejvice
T2:C3-52
Čt
místnost T2:D3-209
Sobotíková V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
místnost T2:C3-54
Pospíšil K.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C3-51

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:C3-54
Pospíšil K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:A4-202a
Pospíšil K.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 114)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:C4-78
Dvořák J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 115)

Dejvice
T2:C4-78
místnost T2:C2-82
Dvořák J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 120)

Dejvice
T2:C2-82

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5605506.html