Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektroenergetika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15EN11 Z,ZK 5 3P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ivo Doležel, Zdeněk Müller, Ladislav Musil
Cvičící:
Martin Čerňan, Lavr Vetoshkin, Jan Votava
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Elektrizační soustava

2.Parametry venkovních vedení

3.Parametry kabelových vedení a transformátorů

4.Úbytky napětí a ustálené chody

5.Zkraty v ES

6.Zemní spojení v distribučních sítích

7.Stabilita přenosu

8.Elektrické ochrany generátorů a transformátorů

9.Elektrické ochrany vedení, jištění v sítích nn

10.Elektrické stanice

11.Uzemňování a dimenzování

12.Řízení frekvence a napětí v ES

13.Podpůrné a systémové služby

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Parametry vedení – R, L

2. Parametry vedení – G, C

3. Parametry vedení a transformátorů

4. Úbytky napětí

5. Střídavá vedení

6. Zkraty

7. Nesymetrické zkraty

8. Zemní spojení

9.Vlny na vedení

10. Stabilita

11. Kompenzace jalového výkonu

12. Přerušení jedné fáze

Cíle studia:
Studijní materiály:

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>. ISBN 978-0-470-18581-0.

El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>. ISBN 978-0-470-41137-7.

Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.

Kasicki, Ismail. Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide. Weinheim: Wiley, ?2002. xxii, 387 s. ISBN 9783527602339.

Kasikci, Ismail. Short circuits in power systems: a practical guide to IEC 60 909. Weinheim: Wiley, ?2002. xvi, 262 s. ISBN 9783527600465.

Horowitz, Stanley H. a Arun G. Phadke. Power system relaying. 3rd ed. Chichester: Wiley, ?2008. xvi, 331 s. ISBN 9780470758786.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-132
Musil L.
Doležel I.

16:15–18:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
Út
místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Čerňan M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Čerňan M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Vetoshkin L.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5612006.html