Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy elektrotechnického inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14ZEL1 KZ 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1B14ZEL1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Beranovský, Ivana Nová
Cvičící:
Jiří Beranovský, Vít Hlinovský, Ivana Nová, Jakub Zedník
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace včetně ústní i písemné prezentace technických informací. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Technické zobrazování

2. Kótování a tolerance

3. Schémata a diagramy v elektrotechnice

4. Elektroinstalace

5. Základní typy signálů v silnoproudé elektrotechnice

6. Základní pojmy z elektrotechniky

7. Základy zapojování prvků v elektrotechnice

8. Základní veličiny elektrického a magnetického pole

9. Prezentační dovednosti (K13116)

10. Nonverbální komunikace (K13116)

11. Polovodičové prvky

12. Inteligentní relé

13. Psaní technických zpráv

14. Rezerva na přesuny výuky

Osnova cvičení:

1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě

2. Technické kreslení - zobrazování

3. Technické kreslení - kótování

4. Grafické zpracování naměřených dat

5. Zapojování v síti TN-C-S

6. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC2000

7. Měření na přípravku RC - parametry signálů

8. Měření na přípravku RC - pasivní RLC prvky

9. Rétorika a prezentace (K13116)

10. Krátké prezentace studentů (K13116)

11. Početní příklady - pasivní prvky, řazení

12. Zápočtový test, měření s polovodičovými prvky

13. Stykačové kombinace

14. Inteligentní relé, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZEL1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:G1-22
Hlinovský V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Hlinovský V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
St
místnost T2:G1-22
Nová I.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
Čt
místnost T2:G1-22

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Hlinovský V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Hlinovský V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Nová I.
Beranovský J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice haly
Laborator

místnost T2:G1-22

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:D3-309
Nová I.
Beranovský J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5610406.html