Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematika pro ekonomii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B01MEK Z,ZK 5 3P+2S česky
Garant předmětu:
Kateřina Helisová
Přednášející:
Kateřina Helisová, Jakub Staněk
Cvičící:
Kateřina Helisová, Jakub Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je vyložit základy pravděpodobnosti a statistiky, podat průřezovou informaci o náhodných procesech, speciálně pak o Markovských řetězcích, a ukázat aplikace těchto matematických nástrojů v ekonomice a pojišťovnictví. Na závěr budou studenti seznámeni také se základy shlukové analýzy coby nástroje pro zpracování dat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Opakování základů pravděpodobnosti, náhodný jev, náhodná veličina, práce s náhodnými veličinami.

2. Význam některých diskrétních náhodných veličin v ekonomice, Poissonovo a binomické rozdělení.

3. Význam některých spojitých náhodných veličin v ekonomice, exponenciální a normální rozdělení.

4. Aplikace pravděpodobnosti v matematické statistice - odvození nestrannosti odhadů a základních testovacích statistik.

5. Náhodné procesy - základní pojmy.

6. Markovské řetězce s diskrétním časem - vlastnosti, matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů.

7. Markovské řetězce se spojitým časem - vlastnosti, matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů.

8. Praktické využití náhodných procesů - Wienerův proces, Poissonův proces, aplikace.

9. Stochastický integrál, stochastický diferenciál a jejich aplikace ve financích.

10. Neživotní pojištění - základní pravděpodobnostní rozdělení počtu a výše škod.

11. Technické rezervy - trojúhelníková schémata, Markovské řetězce v bonusových systémech.

12. Životní pojištění - výpočet pojistného v kapitálovém a důchodovém pojištění.

13. Shluková analýza - základní pojmy, metody shlukování.

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

[2] Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

[4] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. 1. vydání. Ekopress, Praha 2008.

[5] Cipra, T.: Pojistná matematika - teorie a praxe. 2. vydání. Ekopress, Praha 2006.

[6] Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V.: Shluková analýza dat. Professional publishing, Praha, 2007.

[7] http://math.feld.cvut.cz/helisova/01MPE_zapisky.pdf

Poznámka:
Další informace:
https://math.fel.cvut.cz/en/people/heliskat/01mekA1M01MPE.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C2-84
Helisová K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:D3-209
Helisová K.
12:45–15:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5620106.html