Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Makro a mikroekonomika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16MME Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Lubomír Lízal
Přednášející:
Helena Fialová, Lubomír Lízal
Cvičící:
Jan Jandera, Blanka Kučerková, Miroslav Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16MME

Osnova přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.

2. Trh. Poptávka a nabídka.

3. Elasticita. Chování spotřebitele.

4. Chování výrobce. Náklady.

5. Zisk v dokonalé konkurenci.

6. Selhání trhu. Monopol.

7. Základy makroekonomiky. Základní teoretické koncepce.

8. a 9. Hrubý domácí produkt. Tvorba a užití.

10. Peníze. Banky. Inflace. Monetární politika.

11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

12. Fiskální politika.

13. Zahraničně obchodní politika. Devizová politika. Euro.

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.

2. Statistické výpočty.

3. Poptávka, nabídka, trh.

4. Elasticita.

5. Spotřebitel.

6. Chování výrobce - produkce.

7. Chování výrobce - náklady.

8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.

9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.

10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.

11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.

12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.

13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.

14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fialová H.- Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8 Díl II. Hospodaření vlády, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

2. Fialová H. - Ambrožová A., Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

3. Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011, ISBN 978-80-903804-6-2

4. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16MME
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:D3-209
Fialová H.
Lízal L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
Út
místnost T2:C4-365
Jandera J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-365
Jandera J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-365
Vítek M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Cvičebna
St
místnost T2:C4-365
Kučerková B.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-365
Kučerková B.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603206.html