Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy výkonové elektroniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14ZVE Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1B14ZVE je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Jiří Lettl
Přednášející:
Jiří Lettl
Cvičící:
Jan Bauer, David Havelka, Pavel Karlovský, Jakub Kučera, Jiří Lettl, Ondřej Lipčák, Pavel Skarolek
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy, vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Osnova přednášek:

1.Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, výkonové polovodičové součástky a jejich chlazení.

2.Jednofázový jednopulzní usměrňovač s různými typy zátěže, časové průběhy veličin, základní charakteristiky.

3.Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.

4.Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.

5.Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení.

6.Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování.

7.Základy elektromagnetické kompatibility.

8.Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.

9.Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.

10.Napěťové a proudové střídače, způsoby řízení.

11.Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče.

12.Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.

13.Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem

2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy

3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže

4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení

5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač

6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač

7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy

8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek

9. Kontrolní test, příklady

10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť

11. Jednofázový měnič střídavého napětí

12. Měnič stejnosměrného napětí

13. Jednofázový napěťový střídač

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZVE
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-132
Lettl J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
Út
St
místnost

09:15–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

místnost T2:G1-22
Kučera J.
Bauer J.

16:15–19:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Karlovský P.
Havelka D.

16:15–19:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
Čt
místnost T2:G1-22
Skarolek P.
Lipčák O.

12:45–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:G1-22
Skarolek P.
Lipčák O.

12:45–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice haly
Laborator

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4693006.html