Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

ústav konstruování a částí strojů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
E133021 Advanced Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
2136004 AutoLISP
 
Předmět není vypsán
2136034 Autodesk Inventor I česky Předmět je vypsán
2136035 Autodesk Inventor II česky Předmět je vypsán
E133992 Bachelor´s Thesis anglicky Předmět je vypsán
2133999 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2133992 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2133981 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2133985 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2133994 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2133991 Bakalářská práce - Ústav konstruování a částí strojů
 
česky Předmět není vypsán
2133997 Bakalářská práce - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2132299 Bakalářský projekt
 
česky Předmět není vypsán
E132121 Branch Project I. anglicky Předmět je vypsán
E132122 Branch Project II. anglicky Předmět je vypsán
2136031 CAD 1
 
česky Předmět není vypsán
E136031 CAD 1
 
anglicky Předmět není vypsán
E136032 CAD 2
 
anglicky Předmět není vypsán
2136032 CAD 2
 
česky Předmět není vypsán
E136033 CAD 3
 
anglicky Předmět není vypsán
2136033 CAD 3
 
česky Předmět není vypsán
E133025 Design anglicky Předmět je vypsán
2133998 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2133995 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2133000 Diplomový projekt česky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
E132001 Engineering Design I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E132031 Engineering Design I. anglicky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
E131002 Engineering Design II. anglicky Předmět je vypsán
E131023 Engineering Design II. anglicky Předmět je vypsán
E133013 Engineering Design III. anglicky Předmět je vypsán
E133014 Engineering Design IV. anglicky Předmět je vypsán
W13A001 Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět je vypsán
W13A002 Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět je vypsán
E131005 History of Technology
 
anglicky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
E132030 History of Technology anglicky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
2133040 Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
2131027 Konstrukce česky Předmět není vypsán
2131029 Konstrukce speciálních strojů česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
2131030 Konstrukce výrobků z plastů
 
česky Předmět není vypsán
2133025 Konstrukční cvičení česky Předmět je vypsán
2132501 Konstruování, CAD
 
Předmět není vypsán
E131512 Machine Elements and Mechanisms I. anglicky Předmět je vypsán
E131026 Machine Elements and Mechanisms II. anglicky Předmět je vypsán
E131517 Machine Elements and Mechanisms II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2131040 Materiály a technologičnost konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
2132040 Materiály a technologičnost konstrukcí česky KZ 4 3P+1C Předmět je vypsán
2133012 Metodika konstruování v podmínkách CAD česky Předmět je vypsán
2136013 Modelování v Autodesk Inventoru
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
2133021 Moderní strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
2131050 Moderní technická dokumentace česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
W13A003 Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení
 
ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět není vypsán
2132092 Oborový projekt česky Předmět je vypsán
2132991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2132990 Oborový projekt - ISP
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
2132091 Oborový projekt - Ústav konstruování a částí strojů
 
česky Předmět není vypsán
2133120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I
 
česky Předmět není vypsán
2133121 Oborový projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2132121 Oborový projekt I. česky Předmět je vypsán
2132222 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
2132122 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
2136060 Odborná praxe česky Předmět je vypsán
W13U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
W19U001 Pedagogická praxe
 
Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět není vypsán
2133091 Prezentace projektu
 
česky Předmět není vypsán
E132092 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E132503 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E132091 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E132502 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E133091 Project Presentation
 
anglicky Předmět není vypsán
2132503 Projekt
 
česky Předmět není vypsán
2132502 Projekt
 
česky Předmět není vypsán
21325A2 Projekt A
 
česky Předmět není vypsán
2132111 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2133111 Projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2132112 Projekt II. česky Předmět je vypsán
2133112 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2132110 Projekt III. česky KZ 5 0P+5C Předmět je vypsán
2132113 Projekt III.
 
česky Předmět není vypsán
2133113 Projekt III.
 
česky Předmět není vypsán
2133114 Projekt IV.
 
česky Předmět není vypsán
2132114 Projekt IV.
 
česky Předmět není vypsán
2131119 Projektování ocelových konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
2131121 Projektování ocelových konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
2131118 Projektování ocelových konstrukcí česky Předmět je vypsán
2131120 Projektování ocelových konstrukcí česky Předmět je vypsán
W13P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+0C Z 0P+0C Předmět je vypsán
W19P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z 0P+0C Z 0P+0C Předmět není vypsán
W13A004 Převodové mechanizmy ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět je vypsán
W13R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
W19R001 Rešerše stavu problematiky DP
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
2136021 Seminář z Konstruování I.
 
česky Předmět není vypsán
2136022 Seminář z Konstruování II.
 
česky Předmět není vypsán
2136038 Solid Edge I česky Předmět je vypsán
2136039 Solid Edge II
 
česky Předmět není vypsán
2136036 SolidWorks I česky Předmět je vypsán
2136037 SolidWorks II česky Předmět je vypsán
W13O001 Spojování strojních součástí ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět je vypsán
W13O002 Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů
 
ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět není vypsán
2132001 Strojírenské konstruování I.
 
česky Předmět není vypsán
2132031 Strojírenské konstruování I. česky Předmět je vypsán
2131002 Strojírenské konstruování II. česky Předmět je vypsán
2131023 Strojírenské konstruování II.
 
česky Předmět není vypsán
2133013 Strojírenské konstruování III. Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
2133014 Strojírenské konstruování IV. Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
W13S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
W19S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
W13O003 Teorie konstruování v podmínkách CAD ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět je vypsán
W13T001 Teorie mechanismů
 
ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět není vypsán
2131035 Teorie transportních strojů I. česky Předmět je vypsán
2131036 Teorie transportních strojů II.
 
česky Předmět není vypsán
2131033 Teorie transportních strojů II. česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
E133991 Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E131060 Transport Technology anglicky Předmět je vypsán
2132020 Transportní technika
 
česky Předmět není vypsán
2131060 Transportní technika česky Z,ZK 4 2P+2C+0L Předmět je vypsán
2131034 Tribologie
 
česky Předmět není vypsán
W13T002 Tribologie ZK 5P+0C ZK 5P+0C Předmět je vypsán
2131004 Vybrané statě z částí a mechanismů strojů česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
2131005 Vývoj techniky
 
česky Předmět není vypsán
2132029 Vývoj techniky česky Předmět je vypsán
2132030 Vývoj techniky
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
2131101 Zemědělské stroje
 
česky Předmět není vypsán
2131102 Zemědělské stroje I. česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
2131103 Zemědělské stroje II. česky Předmět je vypsán
2131037 Zkoušení transportních strojů
 
česky Předmět není vypsán
2131039 Zkoušení transportních strojů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
2131038 Zkoušení transportních strojů
 
česky Předmět není vypsán
2131041 Zpracování technické dokumentace
 
česky Předmět není vypsán
2131505 Základy konstrukce strojů
 
česky Předmět není vypsán
2131020 Základy strojírenství I
 
česky Předmět není vypsán
2131061 Úvod do transportní techniky česky Předmět je vypsán
2131512 Části a mechanismy strojů I. česky Předmět je vypsán
2131026 Části a mechanismy strojů II. česky Předmět je vypsán
2131517 Části a mechanismy strojů II.
 
česky Předmět není vypsán
2131519 Části strojů pro technology česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12113.html