Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132092 KZ 4 0P+6C česky
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jan Flek, Daniel Hadraba, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Martin Janda, Jana Jandová, Josef Kamenický, Jan Kanaval, Jiří Král, Michal Král, František Lopot, Martin Machač, Pavel Malý, Jiří Mrázek, Jiří Mrázek, Karel Petr, David Skalický, Marek Štádler, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Cvičící:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jan Flek, Daniel Hadraba, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Martin Janda, Jana Jandová, Josef Kamenický, Jan Kanaval, Jiří Král, Michal Král, František Lopot, Martin Machač, Pavel Malý, Jiří Mrázek, Jiří Mrázek, Karel Petr, David Skalický, Marek Štádler, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Komplexní semestrální projekt mechanického pohonu dopravníku sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky (případně převodu s klinovými řemeny), převodovky s dvěma páry čelních ozubených soukolí a kompenzační dvojřadé zubové hřídelové spojky (případně převodu s válečkovým řetězem). Druhé, alternativní uspořádání projektovaného mechanického pohonu, je opatřeno misto původní převodovky a doplňkového mechanického převodu pouze jednostupňovou šnekovou převodovkou.

Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.

Komplexní semestrální projekt mechanického pohonu dopravníku sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky (případně převodu s klinovými řemeny), převodovky s dvěma páry čelních ozubených soukolí a kompenzační dvojřadé zubové hřídelové spojky (případně převodu s válečkovým řetězem). Druhé, alternativní uspořádání projektovaného mechanického pohonu, je opatřeno misto původní převodovky a doplňkového mechanického převodu pouze jednostupňovou šnekovou převodovkou.

Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.

Kromě semestrálního projektu pohonu se provede návrhový projekt klikového mechanismu a setrvačníku jednoválcového pístového motoru.

Požadavky:

Udělení klasifikovaného zápočtu po úspěšné obhajobě vypracovaného projektu před komisí složenou z učitelů předmětu Projekt.

Obhajoba může být v jednotlivých případech prominuta na návrh vedoucího učitele předmětu Projekt, pokud student navštěvoval výuku předmětu, aktivně pracoval na projektu, plnil předepsaný harmonogram prací a všechny části jeho projektu mají potřebnou úroveň.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Projekt poháněcího mechanismu dopravníku:

- Předběžný konstrukční koncept celého poháněcího mechanismu.

- Koncepční konstrukční řešení převodovky.

- Výkres montážní sestavy převodovky s úplnými konstrukčnimi výpočty.

- Vypracování dvou dílenských výkresů (hřídele a ozubeného kola převodovky).

- Dynamická torzní analýza celého poháněcího mechanismu.

- Výkres celkové sestavy poháněcího mechanismu včetně jeho rámu a výkresu svařence rámu.

- Vypracování čtyř doplňkových referátů analyzujících materialovou, technologickou a ekonomickou problematiku výroby hřídele nebo ozubeného kola převodovky.

- Alternativní koncepční uspořádání projektovaného poháněcího mechanismu s náhradou převodovky a doplňkového převodu jednostupňovou šnekovou převodovkou. Koncepční konstrukční řešení šnekové převodovky. Výkres montážní sestavy šnekové převodovky s úplnými konstrukčními výpočty.

Předběžný konstrukční návrh součástí klikového mechanismu pro jednoválcový pístový motor (stroj). Výkres montážní sestavy klikového mechanismu s předběžnými konstrukčními výpočty. Výpočtový návrh setrvačníku projektovaného klikového mechanismu.

Cíle studia:

Získání praktických poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy komplexních pohonných systémů sestávajících ze skupin strojních součástí a jejich montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. ČVUT, Praha, 2005

Bečka, J.; Kanaval, J.: Části a mechanismy strojů. Výpočetní technika. Cvičení. ČVUT, Praha, 1998

Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT, Praha, 2004

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL, Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:B2-356
Uhlíř R.
12:30–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Konzultační místnost 12113

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2315006.html