Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

CAD 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E136032 Z 2 0P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět je pokračováním kurzu Autodesk Inventor I. Je zaměřen na využití pokročilých nástrojů tohoto CAD systému. Znalosti studenti mohou přímo aplikovat v předmětech základního studia Engineering Design II, III a IV.

Požadavky:

Znalost látky obsažené v základním kurzu - Autodesk Inventor I.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Svařované součásti

2) Tvorba plechových dílů

3) Základy práce s parametry, odvozené součásti

4) Pokročilé techniky parametrického modelování

5) i-vazby, i-součásti, i-sestavy

6) Design Accelerator

7) Tvorba prezentačních rozpadů sestav

8) Volné modelování, tvorba součástí z plastu

9) Inventor studio

10) Zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí práce v Autodesk Inventor. Využití úzce zaměřených nástrojů pro efektivní práci.

Studijní materiály:

VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008

MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1308006.html