Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13A002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Jan Bečka, František Lopot, Karel Petr
Cvičící:
Jan Bečka, František Lopot, Karel Petr
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Jakost povrchu - drsnost povrchu. Přesnost rozměrů. Geometrické tolerance

(tolerance tvaru a polohy, principy tolerování, způsoby tolerování a

jejich výklad). Rozměrové vazby - rozměrové sítě (obvody), transformace

rozměrových vazeb.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Struktura povrchu; profilová metoda - parametry struktury povrchu, postupy pro posuzování struktury povrchu, výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru, měření parametrů struktury povrchu, označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků.

- Tolerování rozměrů, soustava tolerancí a uložení ISO, Taylorův princip, princip nezávislosti, podmínka obalové plochy, všeobecné tolerance, vztah mezi drsností povrchu a předepsanou tolerancí.

- Rozměrové vazby - rozměrové sítě (obvody), přímkové rozměrové obvody, plošné rozměrové obvody, transformace rozměrových vazeb, pravděpodobnostní (statistické) tolerování.

- Geometrické tolerance, předepisování jmenovité polohy, pravidlo nezávislosti a pravidlo závislosti, podmínka/stav maxima materiálu, podmínka/stav minima materiálu, podmínka reciprocity, posunuté toleranční pole, tvarově nestabilní součásti, společné pole, všeobecné geometrické tolerance.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

-DOKI-Predmet urcen pro doktorandske studium

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874102.html