Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strojírenské konstruování II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131002 Z,ZK 4 2P+3C česky
Garant předmětu:
Karel Petr
Přednášející:
Jan Flek, Jan Kanaval, Karel Petr
Cvičící:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jan Flek, Josef Grill, Daniel Hadraba, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Jana Jandová, Jana Jandová, Josef Kamenický, Antonín Kanaval, Jan Kanaval, František Lopot, Karel Petr, David Skalický, Marek Štádler, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je studenty naučit základy ISO GPS (Geometrical Products Specification), tolerování lineárních a úhlových rozměrů, předepisování textury povrchu, předepisování geometrických tolerancí, rozměrové obvody, kótování a tolerování kuželů, tolerování závitů. Studenti budou také trénovat práci s podklady a tříděním informací (hledat v katalozích a normách). Na hodinách cvičení se setkají s praktickými ukázkami tvořených úloh, dílenských kontrol apod.

Požadavky:

Zápočet z SK1, základní dovednosti v CAD software (Inventor, SolidEdge, SolidWorks, Catia, PTC Creo, ...).

Osnova přednášek:

• Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Úvod do tvorby „bezvýkresové dokumentace“.

• ISO GPS – Tolerování lineárních a úhlových rozměrů – základní terminologie,

• Uložení (spojení) náboje a hřídele. ISO soustava kódů. Symboly u rozměrů.

• Rozdíl mezi rozměrem a vzdáleností.

• ISO GPS – Tolerování geometrie a tvaru – základní pravidla, geometrické tolerance tvaru, orientace, házení a polohy.

• Problematika základen, požadavky maxima a minima materiálu.

• Rozměrové obvody (RO) – 1D toleranční analýzy, základní terminologie, příklady výpočtů.

• ISO GPS – Tolerování textury povrchu – Základní parametry (profilová a plošná metoda).

• Kótování na výkresech, výpočty parametrů, příklady

• ISO GPS – Kótování a tolerování funkčních kuželů.

• Výpočet komplexnějších RO (tolerančních analýz).

• Tolerování závitů. Kótování a tolerování závitů; zobrazování tolerančních polí.

Osnova cvičení:

1) Ozubená kola

2) Ozubená kola

3) Spojení náboje s hřídelem

4) Spojení náboje s hřídelem

5) Kótování a tolerování funkčních kuželů

6) Zadání montážní jednotky

7) Jednotka - skici dílčích uzlů

8) Jednotka - tvorba 3d modelu

9) Jednotka - tvorba 3d modelu + tvorba návrhového výkresu

10) Jednotka - tvorba výkresové dokumentace

11) Jednotka - technická zpráva

12) Rozměrové obvody

13) Zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí z SK1 a získání základních teoretických znalostí potřebných pro předměty SK3, SK4, ČMS1, ČMS2 a KC.

Studijní materiály:

Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ: tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2020. 173 stran. ISBN 978-80-01-06715-4.

Petr, K. Elektronické podklady pro předmět Strojírenské konstruování II. MOODLE, ČVUT v Praze, 2021 a novější.

Leinveber, J. a Vávra, P. Strojnické tabulky: učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly: Albra, 2017. xv, 943 stran. ISBN 978-80-7361-111-8. (nebo novější)

https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2131002
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-361a
Hoidekr J.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361b
Uhlíř R.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna CAD
místnost T4:A2-360
Cézová E.
16:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 201)

Dejvice
Poč. rýsovna 360
Út
místnost T4:D2-256
Petr K.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
St
místnost T4:A2-361a
Hoidekr J.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361b
Kanaval J.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna CAD
místnost T4:A2-360
Cézová E.
15:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 202)

Dejvice
Poč. rýsovna 360
Čt
místnost T4:A2-361a
Dub M.
08:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost KN:A-108
Kanaval J.
16:45–18:30
(přednášková par. 555)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:A2-361b
Skalický D.
08:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Učebna CAD
místnost KN:A-108
Kanaval J.
16:45–18:30
(přednášková par. 555
paralelka 555)

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:A2-360
Flek J.
08:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 203)

Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:A2-361a
Dub M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361b
Skalický D.
10:45–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Učebna CAD
místnost T4:A2-360
Flek J.
10:45–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 204)

Dejvice
Poč. rýsovna 360

místnost T4:A2-361a
Kamenický J.
08:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361a
Kamenický J.
10:45–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361b
Štádler M.
08:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Učebna CAD
místnost T4:A2-361b
Štádler M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Učebna CAD
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10419702.html