Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Části a mechanismy strojů I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131512 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Jiří Houkal, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Karel Petr, Marek Štádler
Cvičící:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jan Flek, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Jiří Houkal, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Karel Petr, David Skalický, Marek Štádler, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Spoje a části spojovací (spoje šroubové, svěrné, lisované, drážkované, svarové, nýtové, pájené a lepené; spojení pomocí per, kolíků, čepů a klínů). Převodové mechanismy (převody řemenové, řetězové, třecí, ozubené).

Semináře jsou zaměřeny na praktické individuální řešení jednoduchých konstrukčních projektů - úloh s pohybovými šroubovými spoji, předpjatými šroubovými spoji, se svěrnými, lisovanými, drážkovanými spoji a spoji s těsnými pery mezi hřídeli a náboji kol a úloh se svarovými a nýtovými spoji. Součástí seminárních prací je také naskicování předepsaného počtu strojních součástí a jejich jednoduchých montážních jednotek.

Požadavky:

Zápočet:

- vypracovani, odevzdání a obhájeni všech zadaných konstrukčních úloh,

- naskicovani a odevzdání předespaného počtu naskicovaných příkladů strojních součástí a jejich montážních jednotek

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadanou strojní součást a jednoduchou montážní jednotku,

- numerické výpočtové vyřešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční ůlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

• Úvod do předmětu

• Šroubové a závitové spoje – spojovací šrouby + Mechanismus se závitovou dvojicí

• Další spoje – kolíky, čepy, zděře, nýtované spoje

• Spoje hřídel – náboj. (Tvarové a silové spoje)

• Materiálové spoje – pájení, svary, lepení

• Hřídele a osy + těsnění hřídelí (přehledově)

• Valivá ložiska

• Kluzná ložiska

• Spojky (hřídelové, ovládané, volnoběžky), omezovače momentu, brzdy

• Ozubené převody - přehled, kinematické parametry převodu

• Čelní soukolí s přímými a šikmými zuby (zmínit šípové) – vnější, vnitřní

• Čelní soukolí s přímými a šikmými zuby (zmínit šípové) – vnější, vnitřní

• Rezerva pro odpadnuté hodiny nebo účast experta z průmyslu

Osnova cvičení:

1) Úvod do cvičení.

2) Mechanismy s využitím závitové dvojice

3) Předepjaté závitové spoje

4) Předepjaté závitové spoje

5) Spojení hřídelů s náboji (těsné pero, drážkování)

6) Spojení hřídelů s náboji (svěrné spoje)

7) Spojení hřídelů s náboji (nalisovaná spojení)

8) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

9) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

10) Ozubení, geometrické parametry, záběrové poměry

11) Konzultace, laboratoře

12) Konzultace, laboratoře

13) Zápočty

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy strojních součástí a jejich montážních jednotek. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí všeobecného použití a jejich aplikací v montážních jednotkách.

Praktická realizace řešení jednoduchých konstrukčních úloh, včetně vypracování předběžných návrhů, kontrolních výpočtů a výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-366
Lopot F.
Češpíro Z.

10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
místnost T4:A2-442a
Lopot F.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Češpíro Z.
17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 201)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Út
místnost T4:A2-361a
Lopot F.
10:45–13:15
(přednášková par. 5
paralelka 555)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-442a
Flek J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 203)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Flek J.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 204)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-361a
Lopot F.
10:45–13:15
(přednášková par. 5)
Dejvice
Poč. rýsovna 361a
St
místnost T4:A2-442a
Dub M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 205)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Hoidekr J.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Havlíček M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 206)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Cézová E.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442a
Dub M.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Hoidekr J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Havlíček M.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Cézová E.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10753002.html