Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spojování strojních součástí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13O001 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
František Lopot
Cvičící:
František Lopot
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Konstrukční realizace požadovaných kinematických a silových vazeb mezi dotýkajícími se strojními součástmi a obecné způsoby jejich spojování ve funkční montážní jednotky. Spojení šroubová, svěrná, lisovaná, drážková, klínová, nýtová, svarová, pájená, lepená aj. Vnitřní mechanismy, koncentrace zatížení a potenciální mezní stavy, řešení únosnosti a provozní spolehlivosti spojů i spojovaných součástí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Konstrukční realizace kinematických a silových vazeb mezi kontaktními strojními součástmi, spojování součástí ve funkční montážní jednotky

- Problematika závitových a šroubových spojů, analýzy napěťových a deformačních stavů, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti

- Napěťové a deformační analýzy předpjatých šroubových spojů, výpočty únosnosti a životnosti, zlepšování provozních vlastností spojů

- Přenos výkonu pohybovými závitovými dvojicemi, kinematika, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu, konstrukční řešení pohybových závitových dvojic

- Svěrné spoje, konstrukční řešení, pevnostní výpočty, optimalizace spojů,

- Tvarové spoje, západkové spoje, konstrukce, pevnostní výpočty

- Materiálové spoje, analýzy napěťových a deformačních stavů, pevnostní řešení, vlivy dynamiky zatěžování

- Mezní stavy, koncentrace napjatostí materiálových spojů, pevnostní výpočty, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874302.html