Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce speciálních strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131029 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Jakub Milan Hradecký, František Lopot, Jan Melichar
Cvičící:
Jakub Milan Hradecký, František Lopot, Jan Melichar
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá dvěma oblastmi, které vyžadují speciální konstruktérské znalosti. Jedná se o konstrukci vodních strojů (čerpadel a turbín) a dále o konstrukci speciálních strojů pro potřeby sériové a hromadné výroby. Předmět je zaměřen na aplikační dovednosti studentů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Mapování technologického procesu. Rozbor technologie, požadavky, časy, technologické parametry. Vstupní a výstupní parametry.

•Mezioperační transfer. Propojení s technologií. Manipulace s materiálem. Základní layout řešení (více variant). Řešení toku materiálu na vstupu/výstupu.

•Návrh technologických uzlů vč. základních technologických parametrů.

•Návrh uspořádání transferu vč. způsobu řízení a základních výpočtů.

•Návrh řešení manipulace vstup-transfer, transfer-technologie-transfer, transfer-výstup.

•Kontrola vstupní, výstupní a mezioperační.

•Detailní layout řešení vč. rozmístění všech technologických uzlů, vstupu a výstupu. Popis procesu vč. časů výrobního cyklu. Stanovení kritických uzlů a návrh opatření k zajištění kontinuálního procesu (údržba, ND, provozní opatření….). Zápočtová práce.

•Klasifikace hydraulických strojů. Parametry, základní principy činnosti a teorie.

•Druhy typy a konstrukční provedení hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, metodika návrhu, příklady aplikací.

•Druhy typy a konstrukční provedení vodních turbín, dispoziční uspořádání vodních elektráren, metodika návrhu, příklady aplikací.

•Aplikace hydrostatických a hydrodynamických převodů.

•Prezentace zápočtových prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7

Melichar J.: Hydraulické a pneumatické stroje, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-434
Melichar J.
Hradecký J.

15:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:C2-434
Melichar J.
Hradecký J.

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 434
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872606.html